Akce 

VÝSTAVA: MINULOST POD SILNICÍ - NYMBURSKÝ OBCHVAT VE SVĚTLE ARCHEOLOGIE
Název akce:
VÝSTAVA: MINULOST POD SILNICÍ - NYMBURSKÝ OBCHVAT VE SVĚTLE ARCHEOLOGIE
Datum konání:
26.10.2012 - 24.03.2013 09.00 h - 17.00 h
Místo:
Vlastivědné muzeum Nymburk

Popis


Výstava mapující postup a výsledky archeologického výzkumu, který předcházel výstavbě silničního obchvatu města Nymburka. Jednalo se o nejrozsáhlejší výzkum (časově, plošně i finančně) na Nymbursku v porevoluční době. V průběhu devíti měsíců pracovníci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech pod vedením Mgr. Lukáše Balouna zdokumentovali (kresebně a fotograficky) téměř 4000 objektů a vyzdvihli 250 beden movitých nálezů, které jsou po ošetření a odborném zpracování v laboratořích ÚAPPSČ i naší instituce připraveny k prezentaci veřejnosti.

obchvat_nbk_1

Návštěvníkům výstavy je představen nejen postup a techniky archeologického výzkumu, ale především  jeho výsledky. Seznámí se se základními fakty o průběhu  terénních prací,  tak i s nálezy z jednotlivých období pravěku a raného středověku ve formě textových a obrazových panelů, kresebných rekonstrukcí a modelů.

obchvat_nbk_2

Archeologické movité památky budou veřejnosti představeny v historicky chronologickém pořadí - nálezy z období neolitu a eneolitu ze sídlištních kontextů (kultura s lineární keramikou, vypíchanou keramikou, kultura nálevkovitých pohárů) a hrobů (kultura se šňůrovou keramikou), doby bronzové (únětické sídlištní objekty, unikátní vícenásobný pohřeb mohylové kultury), doby železné (rozsáhlé sídliště odkryté na ploše 1 ze závěru doby halštatské, hroby bylanské kultury), doby římské (materiál z řemeslného okrsku na ploše 3) a raného středověku.

IMG 5697

Pro umocnění zážitku budou k dispozici repliky oblečení, keramiky, nástrojů a šperků jednotlivých kultur – formou dotekové expozice a různých aktivit - řemeslných dílniček (výroba jednoduchých šperků, zdobení keramiky), ukázek práce s dobovými nástroji (kamennou sekerou, zrnotěrkou atd.). Pro nejmenší jsou připraveny hry a skládanky s archeologickou tematikou a výtvarní soutěž Praumělec (více zde....).

IMG 5696

V průběhu výstavy proběhne i cyklus populárně-naučných multimediálních přednášek autorů výzkumu a dalších předních českých odborníků na období pravěku.

IMG 5661

Výstavu Polabského muzea, z nálezového archeologického materiálu ve správě ÚAPPSČ,  finančně podpořilo město Nymburk.

 

Výstava je otevřena denně mimo pondělí do 24. března 2013 od 9.00 do 17.00 hodin.

Minulost pod sinici

 

Webdesign by