výstavy a akce

Akce 

Výstava - Půvab lidových staveb středního Polabí
Název akce:
Výstava - Půvab lidových staveb středního Polabí
Datum konání:
14.05.2013 - 31.10.2013 09.00 h - 17.00 h
Místo:
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Popis

Půvab lidových staveb středního Polabí - touto akcí se Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem zapojilo do „Roku Jakuba Bursy a mistrů lidových staveb“.

Jde o regionální výstavu lidové architektury hlavně z oblasti Nymburska, Poděbradska a Královéměstecka. Jejím základem se stal výběr reprezentativních ukázek z bohaté dokumentace a fotodokumentace, kterou provádí Polabské muzeum soustavně už od roku 1964.

Na 18 panelů představuje hlavně roubené chalupy s krásně skládanými štíty, typické a dnes už vzácné chalupy s podsíněmi a také ukázky zděných statků s branami barokních tvarů z doby, kdy tento kraj zbohatl na pěstování cukrovky.

Ve výstavě jsou zastoupeny i lidové stavby menších polabských městeček, zaniklé mlýny a kovárny Zvláštní pozornost je věnována celkové zástavbě vesnic na Nymbursku, dispozicím zemědělských usedlostí i jednotlivých domů, také stodolám a dalším hospodářským stavbám. Jsou tu jak staré fotografie až z konce 19. století, tak u těch existujících i jejich současný stav.

Fotografie jsou doplněny několika modely, výběrem zdobných prvků i ukázkami starého tesařského a zednického nářadí.

Výstava potrvá do konce října 2013 a je jí možno vidět denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin ve výstavním prostoru Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem.

Webdesign by