Akce 

Výstava - Archeologické střípky z Polabí
Název akce:
Výstava - Archeologické střípky z Polabí
Datum konání:
02.07.2013 - 10.09.2013 09.00 h - 16.00 h
Místo:
Polabské muzeum Poděbrady

Popis

Archeologické střípky z Polabí - prezentace zajímavých archeologických nálezů z regionu Poděbradska a Nymburska.

Prezentovaná výstava nemá ambice podat vyčerpávající výčet novinek polabské archeologie, ale představuje pár zajímavých a hezkých nálezů, které se v posledních letech povedly profesionálům i amatérům.

Připravili jsme návštěvníkům kovové „poklady“ získané za pomoci detektorů kovů, které pochází z nejrůznějších období lidského osídlení naší oblasti, kromě jiného depot pražských grošů z Poděbrad. V druhé půlce výstavy se pak seznámíte s výsledky záchranného archeologického výzkumu, který proběhl při výstavbě penzionu „Rondel“ naproti muzeu. Dále uvidíte nálezy zejména z období třicetileté války, kdy zdejší osídlení lehlo popelem. Kolekci doplňuje několik „střípků“ pravěkých kultur. V posledních dvou vitrínách můžete porovnat nálezy amatérského hledače ze známé zaniklé středověké vesnice Kří v Kerském lese s informacemi a nálezy z výzkumu Jana Hellicha z roku 1906.

Výstava, ve výstavním prostoru Kunhuta, je otevřena denně mimo pondělí od 2.7. do 10.9. 2013 od 9 do 16 hodin.

Výstava ukončena a část sbírkových předmětů  je nyní prezentována ve výstavě Příběh archeologie v Muzeu Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem.

IMG 3703 2

Webdesign by