Akce 

Tradiční výstava - JARO NA VSI
Název akce:
Tradiční výstava - JARO NA VSI
Datum konání:
21.03.2014 - 30.04.2014 09.00 h - 17.00 h
Místo:
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Popis

Jaro na vsi - tradiční velikonoční výstava

Otevřeno 21. března - 30. dubna 2014 denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (poslední vstup doporučujeme v 16 hodin)

Vstupné 70,- Kč, snížené 35,- Kč, rodina 180,- Kč

Skupinové objednávky na telefonu: 325 565 272 nebo 733 715 342 nebo e-mailem:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Doprovodný program zde...

 

Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem s novým jarem otvírá své brány tradiční jarní výstavou, Jaro na vsi, letos už čtyřiadvacátou. Od pátku  21.března až do konce dubna budou ve všech sedmi chalupách znázorněny různé staré zvyky a obyčeje, které po celé jaro provázely život venkovského lidu ve středním Polabí.

V první chalupě z Chvalovic začíná výstava masopustem, v němž se konala v některých vesnicích na Nymbursku zvláštní krajová zábava „šplochan“. Ke konci masopustu patřila zabíjačka a průvod starých maškar. Následující čtyřicetidenní předvelikonoční půst se šesti postními nedělemi se připomíná v druhé chalupě z Draha. K Smrtelné neděli patří dívčí zábava vynášení smrtky a chození s lítem po vsi. Košíkář v komoře už má napletenou zásobu pomlázek a hospodyně v kuchyni peče jidáše a zadělává na mazance. Pašijovému týdnu a slavení velikonočních svátků v katolických rodinách (jichž byla na polabském venkově většina) je věnována „staročeská chalupa“. V parádní světnici se v o velikonočním pondělí sešli sousedé k besedování a koledníci si přicházejí pro pomlázku.

Jarní výstava pokračuje v dolní části skanzenu, kde v chalupě z Dymokur se o zdejší tradiční svatovojtěšské pouti švec se svou ženou chystají do kostela na velkou mši. V další chalupě ze Střihova se připomíná „filipojakubská noc“ s opatřeními proti zlé moci čarodějnic a mládež se chystá na první májovou neděli s veselým průvodem po vesnici, kácením májů a taneční zábavou. V chalupě z Kovanic rodina půjde na podvečerní nedělní májovou pobožnost, protože celý květen je zasvěcený Panně Marii. Jarní čas ve zvykoslovném kalendáři našich předků končí tajuplnou nocí před svátkem sv.Jana Křtitele, kdy je nejvhodnější čas pro sbírání všelijakého koření a pro lidové léčení.

Při jarní výstavě jsou už zpřístupněny všechny stálé expozice ve skanzenu včetně školní třídy školy a školního kabinetu s ukázkami starých učebních pomůcek a učebnic.Ve velkém výstavním sále v bednárně už bude otevřena rozsáhlá výstava o lidovém oděvu ve středních Čechách, nazvanou „Co slušelo našim prababičkám“. Sezónní výstava je doplněna typickými ukázkami z bohaté kolekce lidového textilu, uloženého ve vlastních muzejních sbírkách. V přísálí se po dobu jarní výstavy předvádí velká kolekce kraslic zdobených starými technikami i nejrůznější kraslice, vytvářené moderními a nezvyklými technikami. V chodbě u staré školy pokračuje jarní výstava ukázkami dětských prací – kraslic a jarních dekorací, doplněná starými dětskými hračkami. O víkendech po dobu konání výstavy budou předváděny různé aktivity, spojené s jarním zvykoslovím (zdobení vajec a perníčků, pletení pomlázek aj.)

Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.  

 

Fotogalerie zde... 

 

Chalupa z Chvalovic
Slavení konce masopustu se zabíjačkou, zvláštní krajovou zábavou „šplochanem“ a maškarním průvodem.

Chalupa z Draha
Předvelikonoční postní čas a sváteční pokrmy, postní neděle, provázené starodávnými zvyky a obyčeji.
Jaro v polabské lidové kuchyni.

Staročeská chalupa
Pohanský slunovrat a křesťanské velikonoce.
Velikonoce v českém svérázu.

Bednárna – výstavní sál
Co slušelo našim prababičkám - výstava z velké muzejní sbírky lidového oděvu

Bednárna – přísálí a chodba u staré školy
Tradiční výstava lidových kraslic, zvykoslovného pečiva.jarních dekorací a starých pohlednic.

Chalupy ze Střihova, Kovanic, Pojed a Dymokur
Svatovojtěšské poutě.
Filipojakubská noc s pálením čarodějnic, máje, mariánské a svatojánské svátky se sběrem koření a lidovým léčením.

 

 

 

Webdesign by