Akce 

Výstava: LIDOVÉ VÁNOCE V POLABÍ
Název akce:
Výstava: LIDOVÉ VÁNOCE V POLABÍ
Datum konání:
15.11.2014 - 30.12.2014 09.00 h - 16.00 h
Místo:
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Popis

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem Vás zve na 28. tradiční výstavu Lidové Vánoce v Polabív celém areálu skanzenu s bohatým doprovodným programem (soboty a neděle).

 

V sobotu 6.12. 2014 Mikulášská obchůzka ve skanzenu

 

Výstava je otevřena od 15. listopadu do 30. prosince 2014, a to:

 

Pro veřejnost otevřeno pátek až neděle od 9 do 16 hodin; poslední vstup v 15 hodin. V sobotu 20.12. bude skanzen otevřen do 18.00 hodin. 

Na Štědrý den, 24.12., zavřeno. 
Od 25. do 30. prosince otevřeno denně od 9 do 16 hodin; poslední vstup v 15 hodin.

 

Pro objednané zájezdy a školní výpravy otevřeno  denně mimo pondělí na základě předchozí objednávky na tel. čísle 325 565 272 nebo 733 715 342 nebo emailu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   vč. objednání pracovních dílniček pro děti.

 

Vstupné 70,- a 35,- Kč, rodinné vstupné 180,-Kč


Velká vánoční výstava „LIDOVÉ VÁNOCE V POLABÍ“ je jako každoročně umístěna do celého areálu skanzenu. V interiérech všech sedmi chalup jsou scény ze života našich předků, předvádějící starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Výstava začíná starodávnými přástkami a dračkami s podvečerním besedováním, jsou v ní předváděny tradiční obchůzky barborek a lucek, mikulášský průvod s nadílkou. Jedna z chalup je věnována přípravám na vánoce v polabské lidové kuchyni a tomu, co se nakupovalo na předvánočních trzích. Celá „Staročeská chalupa“ je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“ a štědrovečerním koledováním. Chalupy v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové před sto lety. Vánoční výstava končí ve staré škole tříkrálovou koledou.

Součástí vánoční výstavy je mnoho starých lidových a kostelních betlémů z muzejních sbírek a také současné betlémy z nejrůznějších materiálů, ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část výstavy tvoří velká a soustavně rozšiřovaná kolekce papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic. V přísálí je opět vystavena velká kolekce z vlastních sbírek pod názvem „Dětské hračky a knížky pod vánočním stromečkem 1890-1950“. Vlastní vystřihovací „Betlém z Přerova nad Labem“ od akad. mal. Jiřího Škopka“ se stal inspirací pro jeho další podobu z oblékaných figurek v kabinetu u staré školy.

Do výstavy přispějí výrobci tradičních vánočních ozdob, dekorací a perníčků. Na všechny víkendy připravujeme předváděcí akce a vánoční programy. Do vyprodání zásob nabízíme vystřihovací betlémy, kalendáře, vánoční pohlednice, perníky, keramiku a další drobné dárky.

 

Co je k vidění v jednotlivých chalupách:

Chalupa Chvalovic
„DEN SE KRÁTÍ, NOC SE DLOUŽÍ“
Předvánoční adventní čas s dračkami, přástkami a sousedským besedováním.
Svátky sv. Martina a sv. Ondřeje se starodávnými zvyky a obyčeji.

 

Chalupa z Draha a špýchar z Vlkavy
„AŽ PŘIJDE SVATÝ MIKULÁŠ…“
Přípravy na vánoce v polabské lidové kuchyni, perník a tradiční vánoční cukroví. Svátky sv. Barbory a Lucie, mikulášské trhy a obchůzky s nadílkou.

 

Staročeská chalupa
„HOJ, TY ŠTĚDRÝ VEČERE…“
Štědrovečerní zvyky a obyčeje, pověry a věštby „devatero jídel“ na štědrovečerním stole, lidové vánoční hry.
Staré kostelní betlémy z našeho kraje. Vánoce v českém svérázu.

 

Bednárna
„LIDOVÉ BETLÉMY KDYSI A DNES“
Velká výstava starých i novodobých lidových betlémů, nejrůznějších vánočních ozdob a dekorací z muzejních sbírek.
(velký výstavní sál)

„DĚTSKÉ HRAČKY A KNÍŽKY POD VÁNOČNÍM STROMEČKEM
(1890-1950)
(přísálí)

„Z HISTORIE PAPÍROVÝCH VYSTŘIHOVACÍCH BETLÉMÚ“
(chodba u staré školy)

„BETLÉMY A VÁNOČNÍ POHLEDNICE JIŘÍHO ŠKOPKA„
(kabinet u staré školy)

„MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…“
(stará škola)

 

Chalupy ze Střihova, Kovanic, Pojed a Dymokur
„NESEM VÁM NOVINY, POSLOUCHEJTE…“
Koledy a koledování na Štědrý den, na Štěpána a na Nový rok.
Vánoční čas v polabských venkovských domácnostech kolem roku 1860, 1900, 1930.

Webdesign by