Akce 

Výstava - Národopisná výstava českoslovanská a náš kraj
Název akce:
Výstava - Národopisná výstava českoslovanská a náš kraj
Datum konání:
28.04.2015 - 31.10.2015 09.00 h - 17.00 h
Místo:
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Popis

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu "Národopisná výstava českoslovanská a náš kraj", která je k vidění v prostorech chodby u staré školy v areálu Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem od 28.4. do 31.10. 2015, a to od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.


Sezónní výstavy z vlastních muzejních sbírek jsou v letošním roce zaměřeny na dvě významná výročí, jimž Polabské národopisné muzeum vděčí za svůj vznik. Prvním je 120 let od Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895 a v příštím roce to bude 125 let od Všeobecné zemské výstavy zvané Jubilejní (1891), po níž pak byla otevřena zdejší „staročeská chalupa“. Obě celonárodní výstavy patřily k nejvýznamnějším politickým a kulturním akcím, které se kdy v naší zemi uskutečnily a obě pak nadlouho ovlivnily život celého národa, tedy i zdejšího kraje.

Národopisná výstava českoslovanská se konala od 15. května do 23. října 1895 a byla na tehdejší české poměry grandiózním podnikem, který ocenilo na dva miliony platících návštěvníků. Do hlavního Národopisného paláce na pražském výstavišti se tehdy soustředily rozsáhlé expozice zvykoslovné, lidového oděvu a výšivek, 11 doplňkových expozic (hudby, divadla, církví atd.) a také 17 krajinských výstav s vesnickými interiéry, mezi nimiž se nacházely i kolekce národopisných sbírek, zaslaných z Nymburka, Poděbrad, Sadské a Královéměstecka. Působivou součástí výstavy byla řada zvykoslovných scén, tvořená více než dvěma stovkami velmi pěkně provedených figurín v typických krojích. Atraktivní součástí výstavy byla „Stará Praha“ – rekonstrukce staroměstského malého rynku ze 16. století a především „Výstavní dědina“, provedená podle vzoru švédského „skansenu“ ve Stockholmu. A právě této části Národopisné výstavy českoslovanské, představující vedle dřevěného kostela řadu vesnických usedlostí z různých koutů naší země, je věnováno v přerovské výstavě nejvíce místa, neboť se v roce 1967 stala inspirací pro založení tzv. záchranného skanzenu pro lidovou architekturu středního Polabí v Přerově nad Labem. Po vzoru „Výstavní dědiny“ byl ve sběrné oblasti Polabského muzea proveden výběr a dokumentace lidových staveb i instalace interiérů, pro něž bylo využito také několik figurín z pražské výstavy.

Přerovský záchranný skanzen pro lidovou architekturu středního Polabí vznikl na parkově upravené návsi v sousedství tzv. „staročeské chalupy“, která právě před 120 lety byla na přání majitele přerovského panství přeměněna z panské kovárny na první „národopisné muzeum v přírodě“ u nás. Arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský se nechal inspirovat „českou chalupou“, která jako jeden z výstavních pavilónů na Jubilejní výstavě v roce 1891 budila velký zájem o mizející lidovou kulturu.
Výstava v chodbě u staré školy připomíná nejen velké výstavy z konce 19. století, ale i spontánní národopisné hnutí, které její přípravy vyvolaly ve zdejším kraji. Vedle ukázek předmětů, které byly z Nymburska na výstavu poslány a po vrácení se staly základem pro nově založená vlastivědná muzea, jsou zde představeni i hlavní organizátoři národopisných sběrů – z Nymburka František Hrnčíř, z Poděbradska Jan Hellich, z Křinecka Antonín Stifter, z Královéměstecka F.J.Čečetka a ze Sadské Václav Smutný.

Fotogalerie zde...

Webdesign by