výstavy a akce

Akce 

Výstava - Váleční letci z Polabí
Název akce:
Výstava - Váleční letci z Polabí
Datum konání:
05.05.2015 - 30.09.2015 09.00 h - 17.00 h
Místo:
Polabské muzeum Poděbrady

Popis

Váleční letci z Polabí výstava mapující životní osudy 23 válečných letců, bojujících ve vzdušných bitvách II. sv. války, pocházejících nebo žijících na Nymbursku a Poděbradsku.

 

Letectvo patřilo v meziválečné době mezi elitní útvary československé armády a jeho příslušníci se těšili všeobecnému respektu obyvatelstva. V případné budoucí válce se mu přikládala velká důležitost. Proto se okamžitě po okupaci vojenští odbojáři snažili, aby do zahraničí odešly osoby s určitou odborností, především letci a pozemní personál. Odcházeli do Polska nebo balkánskou cestou přes Jugoslávii. Jejich cílem byla Francie a po její porážce Velká Británie.

Byli zařazeni do leteckých jednotek britské armády, nejprve tvořili součást britských a polských letek. Od poloviny roku 1940 se začaly tvořit první československé perutě. Během let 1940–1941 byly založeny tři stíhací (310., 312. a 313.) a jedna (311.) bombardovací peruť. Naši letci se účastní bitvy o Británii, bombardovacích akcí RAF, vylodění v Normandii nebo dalších bojových úkolů královského letectva. Naši stíhači (J. František, K. Kuttelwascher, F. Peřina, A. Vašátko, J. Jaške aj.) i osádky bombardérů byli spojenci mnohokrát oceněni a vyznamenáni. Během války sloužilo v britském letectvu přes tisíc našich občanů, z nichž 531 ve službě padlo.

Většina našich letců se během srpna 1945 vrátila domů, kde byli uvítáni jako skuteční hrdinové, což se po únorovém převratu v roce 1948 naprosto změnilo. Čekal je odchod z veřejného života, perzekuce, věznění, mnozí raději emigrovali.

 

Výstava je přístupna denně mimo pondělí od  9 do 17 hodin od 5. května do 30. září 2015.

Letiste-Apledram web

Webdesign by