Akce 

Výstava: LIDOVÉ KROJE STŘEDNÍHO POLABÍ a jejich sběratelka BARBORA HOBLOVÁ
Název akce:
Výstava: LIDOVÉ KROJE STŘEDNÍHO POLABÍ a jejich sběratelka BARBORA HOBLOVÁ
Datum konání:
01.05.2015 - 31.10.2015 09.00 h - 17.00 h
Místo:
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Popis

 

LIDOVÉ KROJE STŘEDNÍHO POLABÍ a jejich sběratelka BARBORA HOBLOVÁ

je další výstavou z vlastních muzejních sbírek, kterou Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem připomíná 120. výročí Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895.

Atraktivní kolekce svátečního i všedního oblečení byla vybrána z rozsáhlé sbírky lidového textilu, jejíž základ pochází právě z doby příprav na tuto celonárodní akci. Ve velkém výstavním sále v bednárně si zaslouží největší pozornost deset kompletních ženských krojů většinou z poloviny 19. století, pocházejících z vesnic na Nymbursku a vzácně zachované ukázky mužského svátečního oblečení (včetně typické čepice „poděbradky“). Do druhé poloviny 19. století patří ukázky všedního a pracovního oblečení včetně unikátních fotografií křineckého lékárníka Antonína Stiftera.

Celá výstava byla dána do souvislosti s významnou národopisnou sběratelkou Barborou Hoblovou (1852-1923). Rodačka z Nymburka sice velkou část svého života prožila v Mladé Boleslavi, kam se provdala, ale svou sběratelskou a dokumentační činností zasahovala i na Nymbursko. Na konci 19. století se nadšeně zařadila do širokého okruhu regionálních národopisných sběratelů, kteří se zasloužili o obrovský úspěch Národopisné výstavy českoslovanské. V mnoha studiích a přednáškách se podrobně zabývala zejména lidovým oděvem a starými technikami jeho hotovení. Její sbírka textilu v mladoboleslavském muzeu čítá přes tisíc kusů a mnoho věcí z Boleslavska i Nymburska věnovala do sbírek pražského národopisného muzea.

Výstava lidových krojů bude otevřena do konce října 2015.

Lidové kroje středního Polabí

Webdesign by