Akce 

Velikonoční výstava JARO NA VSI
Název akce:
Velikonoční výstava JARO NA VSI
Datum konání:
12.03.2016 - 17.04.2016 09.00 h - 17.00 h
Místo:
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Popis

 

Tradiční výstava „Jaro na vsi“, zahrnující celý areál skanzenu, začíná letos už v sobotu 12. března 2016. V interiérech všech sedmi chalup jsou scény ze života našich předků, znázorňující různé staré zvyky a obyčeje, vztahující se k jarnímu období.

Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic masopustem. Kromě zabíjačky a maškar se tu připomíná i zvláštní krajová zábava „šplochan“. V druhé chalupě z Draha následuje čtyřicetidenní předvelikonoční období se šesti postními nedělemi, provázenými mimo jiné vynášením smrtky, chozením s lítem a přípravami na „Pašijový týden“. Tomu je věnována „staročeská chalupa“ s novou expozicí lidového výtvarného umění. Velikonoce tu vrcholí Božím hodem a hlavně velikonočním pondělím, spojeným s pomlázkou. K pomlázce se vztahuje také velká výstava kraslic a velikonočních dekorací, umístěná do všech výstavních prostor bednárny. V dolní části muzea pak výstava „Jaro na vsi“ pokračuje svatovojtěšskou poutí v chalupě z Dymokur, zábavami mládeže při slavnostech májů v chalupě ze Střihova, připomínkou májových pobožností v chalupě z Kovanic a končí v chalupě z Pojed svátkem sv. Jana Křtitele, spojeným s lidovým léčitelstvím.

Při jarní výstavě jsou ve skanzenu zpřístupněny i stálé expozice včetně školní třídy a kabinetu. Návštěvníci už mohou navštívit i nově dostavěnou část skanzenu s památkově chráněnou chalupou z Oskořínku, kapličkou, kovárnou a dvěma stodolami, v nichž se připravují nové expozice.

Ve velkém výstavním sále v bednárně je po celou sezónu atraktivní výstava lidových krojů ze středního Polabí, připravená z vlastních bohatých textilních sbírek. Po dobu konání jarní výstavy budou o všech víkendech předváděny různé aktivity, spojené s jarním zvykoslovím (zdobení vajec, perníčků, pletení pomlázek atd.)

Bližší informace o všech víkendových doprovodných programech na webu Polabského muzea (www.polabskemuzeum.cz).

Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Velikonoční výstava Jaro na vsi  12.3.2016 - 17.4.2016.

Otevřeno úterý - neděle od 9.00 do 17.00 hodin. Poslední vstup v 16.00 hodin.

Objednávky zájezdů včetně pracovních dílniček na tel.č. 325 565 272 nebo 733 715 342.

Webdesign by