výstavy a akce

Akce 

Výstava Pomník krále Jiřího z Poděbrad
Název akce:
Výstava Pomník krále Jiřího z Poděbrad
Datum konání:
04.03.2016 - 29.05.2016 09.00 h - 17.00 h
Místo:
Polabské muzeum Poděbrady

Popis

Dovolujeme si Vás pozvat na výstava ke 120. výročí odhalení jezdecké sochy krále Jiřího na poděbradském náměstí – Pomník krále Jiřího z Poděbrad. Výstav je ke shlédnutí v objektu Kunhuta, v těsném sousedství Polabského muzea  Poděbrady, a to denně mimo pondělí od 4. 3. do 29. 5. 2016 od 9 do 17 hodin

Pomník krále Jiřího z Poděbrad

V letošním roce si připomeneme již 120. výročí odhalení pomníku krále Jiřího na poděbradském náměstí. A právě okolnosti, které této významné události předcházely, připomene naše výstava.
Prostřednictvím autentických dobových materiálů je zde zachycen vznik Spolku pro zbudování pomníku králi Jiřímu v Poděbradech a jeho snahy o získání dostatečných finančních prostředků na realizaci sochy. Dále je to osobnost Bohuslava Schnircha, který se rád ujal zhotovení tohoto díla, neboť měl úzké rodinné vazby právě na Poděbrady. Z vážené poděbradské rodiny Kulichů pocházela jeho matka, jeho žena se narodila v Nových Mlýnech poblíž Poděbrad a jeho ovdovělá sestra Božena se podruhé provdala za známého poděbradského lékaře Bohumila Boučka.
V další části jsou pak popsány osudy nově vzniklé sochy – velký úspěch na pražských výstavách v letech 1891 a 1895, její převoz z Prahy a průběh slavnostního odhalení v Poděbradech v srpnu 1896. V neposlední řadě je pozornost věnována také restaurátorským zásahům během celého období a především pak poslední rozsáhlé rekonstrukci v letech 1994 – 1996.

 

Pomník krále Jiřího

Webdesign by