Akce 

Výstava: O zaniklé vesnici Kří
Název akce:
Výstava: O zaniklé vesnici Kří
Datum konání:
07.10.2016 - 27.11.2016 09.00 h - 17.00 h
Místo:
Vlastivědné muzeum Nymburk

Popis

Dovolujeme si Vás pozvat do Vlastivědného muzea Nymburk na výstavu o středověké historii Kerska – O zaniklé vesnici Kří.

Novodobá osada Kersko - lesní městečko - má oproti jiným místům na mapě naší země velmi krátkou historii, něco přes osmdesát let. Dříve zde býval v držení různých majitelů pouze hluboký les s honitbou a rozsáhlý rybník či dva. Když se však podíváme o několik století zpět, stávala zde středověká vesnice Kří s malou tvrzí. Lidé si své místo k životu našli a zůstali. Trvání vesnice nebylo však dlouhé, něco málo přes šedesát let (cca 1354 – cca 1420), přesto za připomínku stojí. Na zmíněném místě si dnes (pouze z různých terénních nerovností) jen stěží představíme, kde stávaly jednotlivé usedlosti. Stopy po tvrzi jsou viditelné lépe. Ostrůvek obklopený vodou (v létě však bez ní) je patrný dodnes. Co ale zůstalo zachováno, jsou archeologické nálezy, v současnosti rozptýlené po několika muzeích nymburského regionu. Za zmínku stojí také fakt, že středověká vesnice Kří (Lhota na Kří) vznikla ve stejné době, jako jiné Lhoty zdejšího regionu – Kostelní, Písková, Přední a Vrbová. Ty měly větší štěstí, přežily.

První průzkumy na kerském území prováděl poděbradský archeolog PhMr. Jan Hellich v letech 1902 a 1906. Publikoval je až mnohem později, v roce 1923, v Časopisu pro dějiny venkova: …Na povýšeném hradišti byly objeveny kopáním základy podélného stavení z bílého kamene opukového, lámaného pravděpodobně na vrchu sadském a spojovaného pouze blátem… Z jeho náčrtů si dokážeme vesnici docela dobře představit. Jan Hellich byl také lékárníkem, starostou, zakladatelem muzea… Archeologii se věnoval na mnoha místech poděbradského regionu ve svém volném čase…

Na výstavě O zaniklé vesnici Kří ve Vlastivědném muzeu v Nymburce (a také v nové knize Bronislava Kuby) se dozvíte více. Prohlédnete si i některé archeologické nálezy z této lokality včetně největšího nálezu – asi stopadesátikilové kamenné stoupy.

Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 7. října do 27. listopadu 2016 od 9 do 17 hodin ve výstavních prostorách Vlastivědného muzea Nymburk.

 

Výstava vznikla ve spolupráci Lesního ateliéru Kuba v Kersku a Polabského muzea, p.o.

plakat-vystava-kri-nbk web

Webdesign by