Akce 

Výstava: Hračka v životě dítěte
Název akce:
Výstava: Hračka v životě dítěte
Datum konání:
16.06.2017 - 29.10.2017 09.00 h - 17.00 h
Místo:
Vlastivědné muzeum Nymburk

Popis

HRAČKA V ŽIVOTĚ DÍTĚTE
Hračky od konce 19. do poloviny 20. století ze sbírek muzea
výstava probíhá od 16. červa do 29. října 2017, otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

Na výstavě Hračka v životě dítěte ve Vlastivědném muzeu Nymburk se můžete přesvědčit, že hračky provázejí lidstvo od jeho počátků. Po staletí se ve světě hračka rozvíjela nezávisle na sobě a přece si je všude podobná a plní stejnou funkci.

Zlatou érou výrobců hraček bylo 19. století. Přes zvýšený podíl strojové práce mají hračky z této doby svůj nezaměnitelný půvab, neboť jejich tvůrci hýřili nápady a přitom dbali na precizní zpracování. Tenkrát se hračky stávají zmenšeninou světa dospělých a formou „hry na dospělé“ pomáhají malým slečnám i chlapcům pochopit, jak svět „velkých“ funguje. K vesnickému prostředí se vážou takzvané lidové hračky, byly úzce spojeny s prostředím, v němž se zrodily. Škála výrobků sahala od inspirací tradiční hračkou, přes ohlasy svérázu, až po hračky vycházející z tvarosloví dobových uměleckých dílen. Výstava je doplněna o výběr knih pro děti a mládež. Smyslem je poukázat na nenahraditelný vliv literatury, kdy se poslechem čtených příběhů a později vlastní četbou v dětech probouzí cit a aktivní vztah k jazyku, dochází k rozšiřování slovní zásoby a podněcuje se fantazie.

Prostřednictvím vybraných exponátů z fondu muzea i soukromých sbírek může návštěvník nahlédnout do obrazně nekonečně bohatého pohádkového světa hraček, spatří hračky, se kterými si hrály děti několika generací, děti zámožnějších rodičů i nejchudších rodin. Pojďte s námi vstoupit do země bezbřehé dětské fantazie, která neopustila mnohé z nás ani v dospělosti a mnozí si ji uchováváme, jako vzácný klenot připomínající šťastné chvíle dětství.

Výstava s ohledem na zájem návštěvníků prodloužena do 29. 10. 2017.

Plakát Hračky VMNBK 2017 web

Webdesign by