Akce 

Výstava: Z KRONIKY PŘEROVSKÉHO SKANZENU
Název akce:
Výstava: Z KRONIKY PŘEROVSKÉHO SKANZENU
Datum konání:
18.03.2017 - 31.10.2017 09.00 h - 17.00 h
Místo:
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Popis

Retrospektivní výstava „Z KRONIKY PŘEROVSKÉHO SKANZENU“

V neděli 23. dubna 1967 byla poprvé slavnostně otevřena pro veřejnost „staročeská chalupa“, která se v následujících letech stala základem tzv. záchranného skanzenu pro lidovou architekturu středního Polabí. K padesátiletému výročí vzniku tohoto regionálního národopisného muzea byla na letní sezónu připravena vzpomínková výstava, mapující jeho počátky a postupné rozšiřování až do současného stavu. Ten je nyní tvořen 8 chalupami s interiérovými expozicemi z různých dob, dále 7 špýchary, čtyři stodolami a souborem 22 menších hlavně hospodářských objektů. Výstava se nachází v bednárně, jednom z dalších původních objektů bývalého panského hospodářství. V plochých vitrínách a na panelech je tu chronologicky zdokumentován stavební rozvoj skanzenu, končící rokem 2015, kdy s podporou evropských dotací byla dokončena prozatím jeho výstavba. Do velkých vitrín pak byly vybrány ukázky z bohatých národopisných sbírek, zejména baráčnické kroje a kroje z jiných národopisných oblastí, které se i zde s oblibou nosily při vesnických slavnostech. Nechybí tu ani dokumentace bohaté kulturně výchovné činnosti, vzpomínky na natáčení především pohádkových filmů Zdeňka Trošky a ukázky různých aktivit spojené zejména s tradičními jarními a vánočními výstavami.

Webdesign by