Akce 

Výstava: Kam jsme chodili do školy - Z historie škol v Nymburce
Název akce:
Výstava: Kam jsme chodili do školy - Z historie škol v Nymburce
Datum konání:
16.11.2017 - 21.01.2018 09.00 h - 17.00 h
Místo:
Vlastivědné muzeum Nymburk

Popis

Zveme Vás do Vlastivědného muzea Nymburk na výstavu Kam jsme chodili do školy - z historie škol v Nymburce, která připomene bohatou historii škol v Nymburce. Zavzpomínejte si spolu s námi i na svá školní léta v nymburských lavicích. 

K vidění budou stavební plány škol, školní kroniky a dobové fotografie. Minulá i nedávná školní léta nejlépe připomenou školní lavice s kalamářem, učebnice, počítadla, psací potřeby a důmyslné pomůcky. Vystavené exponáty jsou ze sbírkového fondu Polabského muzea, nymburských škol Státního okresního archivu v Lysé nad Labem.

První snahy o povznesení vzdělanosti v Nymburce můžeme spojit se založením města, kdy na přelomu 13. a 14. století vznikl konvent a kostel pro kazatelský řád dominikánů. Je nesporné, že později ve městě působila řádná latinská klášterní škola. Víme, že tato zaniká spolu s klášterem na počátku 15. století za husitských válek. V registrech z poloviny 16. století se dovídáme, že ve městě stojí patrová škola v blízkosti kostela sv. Mikuláše (dnes sv. Jiljí). Ve své době vyhlášená latinská škola umírněných kališníků končí v rozvalinách během třicetileté války. V následujících dvě stě letech jsou pro školu ve městě upraveny různé prostory, k nejznámějším patří tzv. Kamenný dům u Fortny (v místě dnešní budovy soudu). V roce 1820 se školní učebny vrací do jednoho křídla kláštera, které bylo v roce 1881 zbouráno. Rozvoj města a růst počtu obyvatel v 19. století zapříčinily, že na místě zrušeného kláštera je již v roce 1882 postavena chlapecká škola, později rozšířená o školu dívčí. Na žádost německého obyvatelstva je založena německá privátní škola. Vedle toho vzniká i řemeslná nedělní pokračovací škola pro učně a první „útulek“ pro předškolní děti. V letech 1897 a 1902 je postaven komplex moderních škol v ulici Komenského. V roce 1903 je založena vyšší reálka, ta získala v roce 1907 novou budovu. Vznik Československé republiky po první světové válce přinesl i do nymburských škol moderní pedagogické myšlenky. Od roku 1930 jsou patrné snahy představitelů města o vybudování další školy. Vybudovat novou školu se podařilo až v roce 1976, kdy bylo zahájeno vyučování na tzv. 4. základní škole na nymburském sídlišti.

Při přípravě výstavy PM - Vlastivědné muzeum Nymburk úzce spolupracovalo se Státním okresním archivem Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem.

Výstava je k vidění od 16. listopadu 2017 až do 21. ledna 2018, otevřeno je denně mimo pondělí, od 9.00 do 17.00 hodin.

Webdesign by