Akce 

Výstava Poděbradská historická výročí
Název akce:
Výstava Poděbradská historická výročí
Datum konání:
02.03.2018 - 09.03.2018 09.00 h - 13.00 h
Místo:
Polabské muzeum Poděbrady

Popis


První zmínka o Poděbradech, vánoční dárek pro krále Jiřího a kilogramová mince

V rámci oslav Dne Poděbrad se v pátek 2. března v 9 hodin, po slavnostním zahájení, otevře v Památníku krále Jiřího z Poděbrad krátkodobá výstava „Poděbradská historická výročí“.

Výstava představí několik opravdových vzácností: věrnou kopii (faksimilii) listiny z roku 1223, kde je uvedena nejstarší doložená písemná zmínka o Poděbradech (795 let). Dále pak ukázku repliky knižní vazby z druhé poloviny 15. století, a to modlitební knížky královny Johany, kterou dala 23. prosince roku 1466 jako vánoční dárek svému muži – králi Jiřímu, včetně ukázek soudobých ilustrací vybraných stránek. A v neposlední řadě majestátní stříbrnou minci vydanou k letošnímu výročí 560 let od korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem (2. března 1458).


Výstava bude v Památníku krále Jiřího z Poděbrad, na 2. nádvoří poděbradského zámku, veřejnosti přístupna ve dnech 2. 3. až 4. 3. a ve středu 7. 3. od 9.00 do 17.00 a ve dnech 5., 6., 8. a 9. 3. od 9.00 do 13.00 hodin.

 

Nejstarší doložená písemná zmínka o Poděbradech (795 let)

Listina 1223
Listina z roku 1223, 11. říjen, kterou pražský biskup Pelhřim (Peregrinus) stvrzuje, že Sezima z Kostomlat (Zezeme de Coztomlat) daroval opatu a konventu kláštera ve Vilémově (Wilemov) dědičným právem pro spásu své duše a svého rodu ves Opočnici (Opocsnice).
Mezi svědky je zde jmenován Hroznata z Poděbrad (Groznata de Podiebrad).
V Poděbradech bude vystaveno faksimile listiny. Originál je uložen v Národním archivu v Praze.
Listina je psána latinsky na pergamenu o rozměru 22,2 x 14,1 – 2,2 cm. K listině jsou připojeny 3 pečeti přivěšené na konopných provázcích.

 

Modlitební knížka královny Johany z Rožmitálu

Stánka z modlitební knížky vyobrazení krále Jiřího
Jedná se o vůbec první, historicky doložený, vánoční knižní dar. Současně se jedná o jedno ze dvou dochovaných děl, v němž podobu Jiříka zaznamenává jeho současník (druhým je poškozená soška zobrazující husitského krále, která původně zdobila Pražskou bránu ve Slaném a dnes je ve sbírkách tamního Vlastivědného muzea). Panovník je zobrazen v bohatém rouchu a s korunou na hlavě, klečící se sepjatýma rukama, nad ním je pod duhou obklopenou mraky Ježíš, který mu žehná. Král je s hnědými nakadeřenými vlasy a s hladce oholenou tváří, tedy bez pověstného kníru…
Originál modlitební knížky se v současnosti nachází v soukromé sbírce v USA.


Pamětní mince Jiřího z Poděbrad

Mince
Její hmotnost je jeden kilogram a průměr má devět centimetrů. Autorkou majestátní stříbrné mince České mincovny vydané u příležitosti 560. výročí korunovace krále Jiřího z Poděbrad je akademická sochařka Marie Wichnerová. Při její tvorbě se inspirovala vyobrazením Jiříka v Kuthenově kronice z 16. století.

 

 

Webdesign by