Upozornění: Váš prohlížeč nepřijímá cookies. Pro uložení zboží do košíku a objednání zboží musíte cookies povolit.
e-mail
Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 45/2014Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 47/2016

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 46/2015
Zobrazit v plné velikosti

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 46/2015

Cena za kus (kus): 60,00 Kč


Vlastivědný zpravodaj Polabí vol. 46

OBSAH

STUDIE / PEER-REVIEWED ARTICLES
MIROSLAV SOUKUP
Historie areálu evangelického sboru v Lysé nad Labem 5
A history of the protestant congregation premises in Lysá nad Labem
RENÉ KOPECKÝ
Bedřich Hrozný – rodina, dětství a studijní léta 15
Bedřich Hrozný – family, childhood, and studies
STANISLAV SVOBODA
Svědectví kartografických pramenů k vývoji Přerova nad Labem 37
Evidence of cartographic sources regarding the development of Přerov nad Labem
MARTIN ŠANDERA
Ropucha zelená v polích Na Voštici u Lysé nad Labem 61
The green toad in the fields near Lysá nad Labem

ZPRÁVY / NON-REVIEWED ARTICLES
ŠÁRKA VELHARTICKÁ
Oslavy výročí 100 let od rozluštění chetitštiny konané v roce 2015 v zahraničí 68
Centennial celebrations of the decipherment of Hittite in 2015 abroad
VĚRA BODNÁROVÁ
Oslavy 100 let od rozluštění chetitštiny B. Hrozným 74
The Lysá nad Labem centennial celebrations of the decipherment of Hittite by B. Hrozný
OLGA GRUHNOVÁ
Snad by měl Bedřich Hrozný radost … 79
Hopefully, Bedřich Hrozný would be happy...
RENÉ KOPECKÝ
Bedřich Hrozný a Justin Václav Prášek – rodáci z Polabí, kteří si dokázali pomáhat, ve světle korespondence
z Archivu Národního muzea v Praze 82
Bedřich Hrozný and Justin Václav Prášek – natives of the Elbe Basin who helped each other, in the light of their correspondence from the Archive of the National Museum in Prague
RENÉ KOPECKÝ
Bedřich Hrozný a okupace naší země v dokumentech Archivu Univerzity Karlovy 107
Bedřich Hrozný and the occupation of our country according
to the documents in the Archive of Charles University
VLADIMÍR NOVÁK
Vzpomínka na jednoho milého kantora, a také výborného archiváře. Středoškolský profesor PhDr. František Forst (1900–1981) 117
Reminiscences of a dear teacher and an outstanding archivist. The secondary school teacher PhDr. František Forst (1900–1981)
JIŘÍ J. HUDEČEK
Ornitologická sbírka Karla Kněžourka 125
The ornithological collection of Karel Kněžourek
STANISLAV SVOBODA
Konec jednoho památného stromu 130
The end of one memorable tree
MICHAL ŘEZNÍČEK
Přehled regionální literatury společenskovědních oborů v roce 2015 131
Overview of regional humanities literature in 2015
MICHAL ŘEZNÍČEK
Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem v roce 2015 133
Report on the activities of the State District Archives Nymburk based in Lysá nad Labem in 2015
JAN VINDUŠKA
Zpráva o činnosti Polabského muzea za rok 2015 139
Report on the activities of the Polabské Museum in 2015Webdesign by