Sbírky a expozice muzea Lysá nad Labem

 

 

V roce 2015 prošla památkově chráněná barokní budova rozsáhlou rekonstrukcí, díky které se výstavní prostory zdvojnásobily. Tím bylo umožněno vybudovat novou stálou expozici věnovanou historii a významným osobnostem Lysé nad Labem a samozřejmě významná část expozice je věnována Bedřichu Hroznému, rozluštiteli chetitštiny a jeho dílu.

Nová stálá expozice Muzea Bedřicha Hrozného seznamuje návštěvníky prostřednictvím množství sbírkových předmětů a prezentačních panelů, s významnými etapami bohaté historie spojené s městem Lysá nad Labem. Návštěvník má možnost nahlédnout do minulosti života města, a to od nejstarších dějin, prostřednictvím bohatých archeologických nálezů, přes významnou kapitolu období baroka, které zanechalo ve městě nezanedbatelnou stopu, až po přelom 19. a 20. století a poznat významné rodáky města.
Osobnost Bedřicha Hrozného, jeho vědeckou činnost a oblast starověkého Předního východu, prezentuje množství unikátních sbírkových předmětů a listinného materiálu v navazující části expozice. V expozici nechybí ani osobní věci Bedřicha Hrozného, rodáka z Lysé nad Labem, předního orientalisty a rozluštitele chetitského jazyka. Poslední část stálé expozice je věnována přírodním zajímavostem Lysé a blízkého okolí.

Lysá nová expozice 
  Pracovní list pro I. stupeň ke stažení zde...

  Pracovní list pro II. stupeň ke stažení zde...

 

 

Webdesign by