Polabské muzeum

je od 1.1. 2003 příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem, společně s dalšími příspěvkovými organizacemi z oblasti kultury ve Středočeském kraji. Středočeský kraj je zřizovatelem Polabského muzea od 1.1. 2003. 

 

Polabské muzeum, příspěvková organizace spravuje muzejní pracoviště:

Polabské muzeum v Poděbradech,

Památník krále Jiřího z Poděbrad (Zámek Poděbrady),

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem (muzeum v přírodě - skanzen),

Vlastivědné muzeum Nymburk,

Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem,

 

Expozice Polabského muzea jsou umístěny v architektonicky a historicky hodnotných objektech. Polabské muzeum spravuje a veřejnosti zpřístupňuje 3 památkově chráněné budovy (špitál zv. Kunhuta v Poděbradech, Staročeskou chalupu a dům z Oskořínku v areálu PNM Přerov nad Labem), jenž jsou v majetku Středočeského kraje. Své expozice muzeum prezentuje také ve 2 památkově chráněných budovách, které vlastní jednak Univerzita Karlova v Praze (Zámek Poděbrady) a jednak Město Lysá nad Labem (Muzeum B. Hrozného Lysá nad Labem).

 

 

Webdesign by