Sbírky a expozice muzea Sadská

 

 

PRŮVODCE EXPOZICÍ:

Městské muzeum v Sadské má tři výstavní místnosti, v nichž jsou umístěny trvalé společenskovědní expozice. Expozice "Z historie  Sadské" dokumentuje život lidí od prvních dokladů osídlení až po třicátá léta dvacátého století.

V několika oddílech, do kterých  je expozice rozdělena, lze sledovat, co se událo v průběhu  staletí. Základem každého celku  je stručný  úvodní text; jsou vystaveny dobové listiny, příp. obrázky či kopie a sbírkové předměty. Vlastní historie obce začíná  stručným archeologickým úvodem. Dále je zde fotokopie zakládací  listiny břevnovského kláštera s první písemnou zmínkou o Sadské a vysvětleny  okolnosti falsa. V textu je zmíněno období středověku, kdy Sadská byla významnějším centrem než blízké Poděbrady, a novověku (dvůr českých knížat, hrad, sněmy v sadské, kapitula, raabizace aj.). 

Další oddíl je věnován cechům, řemeslům a průmyslu v 19. století. Poměrně rozsáhlý je celek "Spolky a kultura". Podrobnější zmínka je o hudební rodině Němečků - varhaníků, o domnělém pobytu W. A. Mozarta  v Sadské, a o sbírce "Starých světských písní".

Sadská se může pochlubit i mnoha významnými osobnostmi, které  se svým dílem zapsaly do veřejného života. Pod názvem "Život v obci" je zahrnuto mnoho zajímavostí např. o sadském košárství - specializovaném výkrmu hus, o velkých požárech a povodních. Některá témata jsou zpracována obšírněji, např. lázeňství, školství, vinařství, vystěhovalectví. Jedna vitrína je věnována nemovitým památkám v Sadské s vyobrazeními, plánky a stručnými údaji.

V další místnosti, tzv. výstavním depozitáři, je velké množství sbírkových předmětů mnoha oborů: národopis, řemesla, církevní předměty, nábytek, zbraně, archeologie. Neobvyklou částí sbírek jsou výrobky Indiánů kmene Siouxů a Ponka, které do muzea ve třicátých letech 20. století poslal sadský rodák a vystěhovalec do Ameriky Jan Noll.

Poslední místnost muzea tvoří pracovna s knihovnou o třech tisících svazků, které daroval městu, na základě odkazu v roce 1910, sadský rodák O. G. Paroubek. Místnost se slohovým nábytkem doplňují  zajímavé obrazy Sadské a  důležitý doplněk  tvoří informace o obou Paroubcích, otci a synovi, sadských rodácích, jejichž dílo má pro Sadskou velký význam.

 

Poslechněte si historii Sadské: Český rozhlas Region - Průvodce minulostí (16.03.2013 14:07) Historie raně středověkého správního a duchovního centra města Sadská u Nymburka. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2848463

 

 

Webdesign by