Plán výstav Polabského muzea 2013

25.10.2012

24.3.2013 Minulost pod silnicí - Archeologické výzkumy při stavbě obchvatu Nymburka  Vlastivědné muzeum Nymburk
7.12.2012 31.3.2013 Vánoční dárek - Proměny hraček ve 20. století Polabské muzeum v Poděbradech - Kunhuta
11.01. 31.03. Hrátky - Textilní a proutěná hračka Polabské muzeum v Poděbradech
15.1. 28.2. Zajímavý svět vodního hmyzu Polabské muzeum v Poděbradech
6. 2. 3. 3. Po stopách Bedřicha Hrozného - výstava výtvarných prací žáků ZŠ B. hrozného v Lysé nad Labem na téma Bedřich Hrozný Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
03.03. 26.05. Ludvík Kuba (1853 - 1956) - výstava obrazů u příležitosti 150. výročí narození malíře, etnomuzikologa Ludvíka Kuby, poděbradského rodáka
Polabské muzeum v Poděbradech
05.03. 2.6. Plazi: naši spolubydlící a sousedé - výstava fotografií a živých plazů Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
16.03. 19.05. Jaro na vsi - tradiční velikonoční výstava Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
30.03. 31.10. Lidový oděv středních Čech - V čem chodily naše prababičky - výstava lidového oděvu ze středních Čech Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
02.04. 30.06. Obojživelníci a plazi - výstava fotografií a živých obojživelníků a plazů Vlastivědné muzeum Nymburk
10.04. 30.05. Výstava výtvarného oboru k 60. výročí založení ZUŠ v Poděbradech Polabské muzeum v Poděbradech
04.05. 26.05. Malované opony - výstava dokumentující na 50 opon z českých ochotnických divadel Galerie Melantrich Rožďalovice
14.05. 31.10. Svět dětských hraček a knížek v průběhu 20. století - výstava představí proměnu dětských hraček a knížek během posledního století Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
14.05. 31.10. Nejkrásnější lidové památky na Nymbursku - výstava věnovaná fotodokumentaci lidové architektury na Nymbursku Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
29.05. 28.07. Antonín Hübschmann: Kanadské obrázky - výstava fotografii Polabské muzeum v Poděbradech
08.06. 25.08. Spojovací technika - výstava představující radiostanice používané v Československé armádě od konce 2. sv. války až konce 2. tisíciletí Polabské muzeum v Poděbradech
13.06. 01.09. Helena Grocholová - Divoká Botswana - výtvarná výstava Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
02.07. 10.09. Archeologické střípky z Polabí - prezentace zajímavých archeologických nálezů z regionu Poděbradska a Nymburska Polabské muzeum v Poděbradech - Kunhuta
13.07. 28.10. Křehká krása - Elegance a funkčnost. Obalové sklo 19. a 20. století.
Vlastivědné muzeum Nymburk
03.08. 31.10. D. a J. Krátkých: Čína - výstava fotografií z cesty po Číně Polabské muzeum v Poděbradech
31.8. 22.9. Polabské loďstvo - Výstava výtvarných prací, dřevěných plastik,  ing. Arch. Jiřího Vorla Galerie Melantrich Rožďalovice
17.09. 30.12. 150 let Sokola v Poděbradech - výstava mapující zajímavou historii tělocvičné jednoty v Poděbradech Polabské muzeum v Poděbradech
14.09. 2013 09.02. 2014 Příběh archeologie - výstava zaměřená na archeologické nálezy získané při výzkumech na Nymbursku doplněno o aktivity pro školy  Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
03.10.2013 29.12.2013 Dobrou chuť s uměním - Výstava jídelních lístků s originálními grafikami předních českých výtvarníků Polabské muzeum v Poděbradech - Kunhuta
15.11.2013 12.01.2014 Vánoční pohledy, zvyky a obyčeje - Výstava starých vánočních pohledů a lidových zvyků a obyčejů z Polabí
Polabské muzeum v Poděbradech
16.11. 2013 29.12. 2013 Lidové vánoce v Polabí - tradiční vánoční výstava v celém areálu skanzenu Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
22.11. 2013 12.1.2014
RUR – Od rádia k robotům - výstava je zaměřena především na přehled radiotelevizní techniky většinou od 30. do 70. let 20. století.
Vlastivědné muzeum Nymburk

 

 

Webdesign by