Výstavy Polabského muzea v roce 2015

 

08.11.2014 18.01.2015 Ing. arch. Jan Pavlíček - Akvarel Di Praga – výstava akvarelů Polabské muzeum Poděbrady
12.11.2014 18.01.2015 Jan Strejcius - Dřevěné fantazie - výstava výtvarných dřevěných dekorací interiérů a dřevěné plastik

Polabské muzeum
Poděbrady

6.12.2014 1.2.2015 Od adventu po Hromnice – pohledy, zvyky a obyčeje - výstava sbírky starých vánočních pohledů

Vlastivědné muzeum
Nymburk

6.12.2014 29.3.2015 Karel Marysko - básník s absolutním sluchem - výstava věnovaná nejbližšímu příteli B. Hrabala Vlastivědné muzeum
Nymburk
14.2.2015 28.06.2015 Válečné Poděbrady - výstava přibližující průběh II. sv. války na Poděbradsku Polabské muzeum
Poděbrady
7.2.2015 29.3.2015 Nymburk ve starých fotografiích a pohlednicích Vlastivědné muzeum
Nymburk
14.3.2015 19.4.2015 Jaro na vsi - tradiční velikonoční výstava v celém areálu skanzenu

Polabské národopisné muzeum
Přerov nad Labem

24.4.2015 25.10.2015 130 let muzea v Nymburce - výstava mapující historii nymburského muzea

Vlastivědné muzeum Nymburk

28.4.2015 31.10.2015

Národopisná výstava českoslovanská a  náš kraj - Výstava připomíná nejen velké výstavy z konce 19. století (Národopisnou výstavu českoslovanskou a Všeobecnou zemskou výstavu), ale i spontánní národopisné hnutí, které její přípravy vyvolaly ve zdejším kraji.

Polabské národopisné muzeum 
Přerov nad Labem

1.5.2015 31.10.2015

Lidový oděv středního Polabí a jeho sběratelka Barbora Hoblová - Výstava představující  lidový oděv středního Polabí a osobnost sběratelky Barbory Hoblové

Polabské národopisné muzeum 
Přerov nad Labem

2.5.2015 24.5.2015

NAPŘÍČ ČASEM XI. - Výstava absolventů Výtvarné školy v Praze 1952 - 1958

Galerie Melantrich Rožďalovice
5.5.2015 30.9.2015

Váleční letci na Nymbursku - výstava mapující osudy rodáků z Nymburska, vojenských pilotů za II. sv. války

Polabské muzeum
Poděbrady
1.7.2015 27.9.2015

e Schola - výstava prací studentů Střední školy oděvního a grafického designu Lysá nad Labem

Polabské muzeum
Poděbrady
3.7.2015 31.8.2015 Tomáš Truneček: Úsměvy porodníka - kreslený humor Polabské muzeum
Poděbrady
8.9.2015 15.11.2015 Roman Zuzák - Příroda zblízka - výstava fotografií Polabské muzeum
Poděbrady
10.10.2015 15.11.2015

Hasiči dříve a dnes - výstava o historii hasičstva na Nymbursku

Polabské muzeum
Poděbrady
20.10.2015 29.11.2015

Válečné fotografie Jendy Rajmana – život na italské frontě 1914-1918

Polabské muzeum
Poděbrady
14.11.2015 30.12.2015 Lidové Vánoce v Polabí - tradiční vánoční výstava Polabské národopisné muzeum
Přerov nad Labem
24.11.2015 14.2.2016 Veronika Doutlíková: Ilustrace a Camera Cagliostro - Filmové loutky a dekorace - 25 let finsko-české spolupráce v animované tvorbě Polabské muzeum
Poděbrady
27.11.2015 27.3.2016 SPORT V NYMBURCE, sportovní centrum, basketbal, kanoistika - výstava o sportovním životě města v minulosti Vlastivědné muzeum
Nymburk
14.12.2015  14.2.2016  Tradice stavění jesliček Polabské muzeum
Poděbrady 

 

Změna plánu vyhrazena!

 

 

Webdesign by