Historie muzea v Nymburce

Vlastivědné muzeum v Nymburce se chlubí tím, že je nejstarším muzeem v hranicích nymburského okresu a vůbec jedním z nejstarších ve Středočeském kraji. Stanovy „spolku muzea královského města Nymburka“ schválilo místodržitelství v Praze dne 29.9.1885. Toto datum považujeme i za vznik Vlastivědného muzea v Nymburce.


VM Nymburk, bývalá židovská synagoga - expozice

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

V čele nymburského muzejního spolku býval až do roku 1918 vždy starosta města, takže samotný chod muzea ležel spíše na osobě jednatele. Významnou osobností na tomto místě byl učitel Václav Jedlička, který přivedl muzeum po složitém putování po obecních objektech konečně do vlastní budovy. Stalo se tak roku 1912. Neméně významnou postavou v čele muzea byl Ing. Dr. tech. h. c. Emil Zimmler (1863-1950).

Po druhé světové válce upadal vliv muzea na kulturní život města i regiónu. Problémy vyvrcholily na podzim 1948, kdy mělo muzeum doslova ze dne na den vyklidit stávající dům a odstěhovat se do provizorních prostor. V nevyhovujících podmínkách pracovalo muzeum až do roku 1975, kdy konečně dostalo vlastní důstojnou budovu, ve které sídlí a pečuje o sbírkové předměty dodnes.

Roku 1989 se uskutečnilo převedení (delimitace), do té doby městského, nymburského muzea pod správu Polabského muzea se sídlem v Poděbradech. Spojení s Poděbradským muzeem se ukázalo jako velmi šťastné a napomohlo k výraznému vzestupu podílu muzea na kulturním životě města.

 

Webdesign by