Rekonstrukce hlavní budovy Polabského muzea

 

Slavnostní otevření muzea se uskutečnilo odpoledne 30. září 2010 za účasti představitelů Středočeského kaje (hejtman MUDr. David Rath, náměstek hejtmana ing. Miloš Petera), města Poděbrady a mnoha dalších našich příznivců.  Hlavní budova Polabského muzea v Poděbradech byla uzavřena z důvodů plánované rekonstrukce budovy a hlavně stálých expozic, které nebyly již návštěvnicky ani muzeologicky atraktivní.

Předmětem rekonstrukce budovy, která byla zahájena v srpnu 2009, bylo provedení sanačních prací – odstranění vlhkosti ve zdivu v přízemí, s tím souvisely i nové podlahy, v budově bylo dále vyměněno kompletně ústřední topení, opravena okna, objekt má nové dveře, jak vstupní tak i vnitřní. Jednou z nejviditelnějších věcí na budově je nová opravená a barevně atraktivní fasáda a nová střecha. K nejzajímavějším úpravám patří realizace zastřešeného atria uprostřed budovy. Dosud byl tento prostor většině návštěvníků utajen a sloužil jen jako technické zázemí. V současnosti se stal nejzajímavější součástí rekonstruované budovy a nové expozice.

Po skončení stavebních prací spojených s rekonstrukcí budovy (prosinec 2009) byly v zimě 2010 provedeny další přípravné práce související s architektonickým pojetím nové expozice (podhledy, průchody a nášlapné vrstvy podlah v expozičních sálech a na chodbách). V průběhu jarních měsíců byla provedena montáž vitrín a předstěn a během prázdnin jsme nainstalovali prezentované sbírkové předměty a čekali na vhodný termín otevření muzea, což byl nejnapínavější okamžik… Den otevření muzea musel být zhruba o měsíc odsunut z důvodu zahájení probíhajících stavebních prací na přístupech k muzeu – od konce probíhalo dláždění ulice Na Dláždění, kde se právě nachází hlavní vchod do muzea. Tím pádem bylo datum otevření odsunuto až na konec září.

Na realizaci objektu se podílelo několik firem – rekonstrukci budovy prováděla firma PMS Poděbrady, v interiérech pracovala firma STAMAT Poděbrady a vitríny a předstěny pro nás vyrobila firma LEKY Milčice. Cena za rekonstrukci muzea se prozatím vyšplhala ke 13 milionům korun, z nichž podstatnou část hradil Středočeský kraj.

Nová expozice, která nese název Příběh Polabí, seznamuje návštěvníky, prozatím jen v přízemí s nejzajímavějšími obdobími Poděbradska od křídového moře po baroko. Tato část přírodních a lidských dějin je v expozici prezentována na množství zajímavých sbírkových předmětů, ať již jsou to zkameněliny, dermoplastické preparáty, ale i velké množství materiálu pocházejícího z archeologických výzkumů (od kamene přes kosti, bronz, železo, keramiku až po zlato). Období baroka prezentují jak dřevěné plastiky, tak i plátna barokních malířů.  Vše je doplněno textovými informacemi a pro zájemce s hlubším zájmem o problematiku jednotlivých prezentovaných období budou v blízké budoucnosti dostupné informace i v počítačové podobě pomocí dotykových obrazovek.

S ohledem na skutečnost omezených financí budeme ještě v následujících měsících stálou expozici postupně dopracovávat. V nejbližším termínu je v plánu dokončit část expozice věnované Poděbradskému lázeňství a Poděbradům ve 20. století. Následně nás čeká expozice sklářství, které je s Poděbrady nerozlučně spjato a doplnění některých dalších vitrín v již otevřených expozicích. Předpokládáme a doufáme, že se nám podaří plně dokončit stálou expozici, tak jak jsem si ji naplánovali, v průběhu roku 2011.

Fotogalerie zde

 

Webdesign by