Vlastivědný zpravodaj Polabí

Vlastivědný zpravodaj Polabí (ISSN 0231-5769) Vlastivědný zpravodaj Polabí (VZP) je odborným recenzovaným časopisem. Obsahuje původní příspěvky z  archeologie, historie a jejích pomocných věd, etnografie (etnologie),  památkové péče, biologie, enviromentalistiky a muzeologie, týkající se  oblasti středního Polabí s důrazem na region okresu Nymburk. Sborník je v současnosti strukturován na recenzovanou (oddíly společenské vědy, přírodní vědy) a … Pokračování textu Vlastivědný zpravodaj Polabí