Vlastivědný zpravodaj Polabí

Vlastivědný zpravodaj Polabí (ISSN 0231-5769)

Vlastivědný zpravodaj Polabí (VZP) je odborným recenzovaným časopisem. Obsahuje původní příspěvky z  archeologie, historie a jejích pomocných věd, etnografie (etnologie),  památkové péče, biologie, enviromentalistiky a muzeologie, týkající se  oblasti středního Polabí s důrazem na region okresu Nymburk. Sborník je v současnosti strukturován na recenzovanou (oddíly společenské vědy, přírodní vědy) a převážně nerecenzovanou (krátké zprávy, personálie, recenze regionální odborné literatury, zprávy o vydávané regionální odborné a vlastivědné literatury, zprávy z činnosti muzea a archivu).

VZP začalo vydávat Městské muzeum Lázní Poděbrad v roce 1961. Prvním odpovědným redaktorem byl tehdejší ředitel Svatopluk Šebek  (od 1961 do 1975). Od roku 1963 jej vydávalo Oblastní muzeum v Poděbradech a od 1974 Polabské  muzeum v Poděbradech. V letech 1976 – 1991 redakci převzala Hedvika Sedláčková. Do roku 1991 časopis vycházel třikrát ročně ve formě  dvojčísel (1-2, 3-4, 5-6). Mezi lety 1991 – 1998 byla pauza. Od roku 1998 – 2002 vycházelo ročně a poté ob rok (2003-2004, 2005-2006). Od ročníku 39/2007-2008 se stal spoluvydavatelem Státní oblastní archiv – Státní  okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, z čehož rezultovaly i  změny v redakční práci (personální složení redakční rady, recenzování příspěvků aj.).  Do roku 2017 vyšlo 46 ročníků časopisu. Koncem roku 2017 byla ukončena spolupráce na spoluvydáváním se SOkA Nymburk.

Ke stažení:

Vlastivědný zpravodaj Polabí – bibliografický rejstřík ročníku 31_1991 – 40_2009

Vlastivědný zpravodaj Polabí – bibliografický rejstřík ročníku 41_2010 – 49_2018

Redakční rada:

Mgr. Martin Hůrka
Muzeum Říčany

Mgr. Luděk Kos
Ústav archeologické památkové péče středních Čech

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie

PhDr. Luboš Polanský
Národní muzeum, Historické muzeum, Numismatické oddělení

PaedDr. Zdeněk Souček
ZŠ Libice nad Cidlinou

RNDr. Martin Šandera, Ph.D. (výkonný redaktor)
Polabské muzeum

Mgr. Luděk Vacín, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
Filozofická fakulta

PhDr. Jan Vinduška (vedoucí redaktor)
Polabské muzeum

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita
Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů
Katedra zoologie a rybářství

Současným vydavatelem je Polabské muzeum, příspěvková organizace, Palackého 68, Poděbrady a vedoucím redaktorem PhDr. Jan Vinduška. Časopis vychází jednou ročně. Odborné články jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty, jejichž míněním se řídí redakční rada pro rozhodnutí o zařazení článku do časopisu. Odborné články typu krátká sdělení jsou recenzovány jedním recenzentem.

Redakce:
Polabské muzeum
Vlastivědný zpravodaj Polabí
Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady
info@polabskemuzeum.cz

Pokyny pro autory (aktualizace 2018) zde…

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí navštivte kteroukoliv pokladnu Polabského muzea (Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem, Přerov nad Labem) nebo telefonicky na tel. 325 612 640 napište na info@polabskemuzeum.cz.


Právě jsme vydali:

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 49/2018

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí napište na info@polabskemuzeum.cz.

Prodejní cena: 134,- Kč

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 48/2017

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí napište na info@polabskemuzeum.cz.

Prodejní cena: 145,- Kč

 

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 47/2016

 

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí napište na info@polabskemuzeum.cz.

Prodejní cena: 70,- Kč

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 46/2015

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí napište na info@polabskemuzeum.cz.

Prodejní cena: 60,- Kč

 

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 45/2014V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí napište na info@polabskemuzeum.cz.

Prodejní cena: 60,- Kč

 

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 44/2013

 

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí napište na info@polabskemuzeum.cz.

Prodejní cena: 90,- Kč

 

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 43/2012

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí napište na info@polabskemuzeum.cz.

Prodejní cena: 70,- Kč

 

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 42/2011

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí napište na info@polabskemuzeum.cz.

Prodejní cena: 90,- Kč


Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 41/2010

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí napište na info@polabskemuzeum.cz.

Prodejní cena: 80,- Kč


Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 40/2009

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí napište na info@polabskemuzeum.cz.

Prodejní cena: 80,- Kč


Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 39/207-2008

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí napište na info@polabskemuzeum.cz.

Prodejní cena: 80,- Kč


 Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 38/2005-2006

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí napište na info@polabskemuzeum.cz.

Prodejní cena: 98,- Kč


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *