O nás

HLAVNÍM ÚKOLEM POLABSKÉHO MUZEA JE:

Plnit funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Polabské muzeum bylo zřízeno za účelem získávat, tvořit, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy jako pramenné základny poznání zkoumaného regionu nebo tématu.

Polabské muzeum shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české a výjimečně i zahraniční provenience. Sběrnou oblastí jsou zejména území okresu Nymburk s přesahem do nejbližšího okolí a části území středních Čech.

Sbírky jsou tvořeny na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti zejména v oborech botanika, zoologie, archeologie, etnografie, historie včetně písemností a dějiny umění (včetně užitého umění).

Polabské muzeum zajišťuje poskytování standardizovaných veřejných služeb dle § 2, odst. 4 až 6, a § 10a, odst. 2 až 4, zákona č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Polabské muzeum, příspěvková organizace se sídlem v Poděbradech je členem Asociace muzeí a galerií ČR.

Partnerství:

Polabské muzeum,p.o.  je partnerem projektu „Dostavba areálu lidových staveb v Kouřimi – fáze 1“.

Více informací na: www.skanzenkourim.cz

Doporučujeme také navštívit:
    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *