Sbírky

Polabské muzeum je správcem Sbírky Polabského muzea, která je zapsána v Centrální evidenci sbírek (CES) pod číslem: MPB/002-05-13/243002. Vlastníkem Sbírky Polabského muzea je Středočeský kraj, zřizovatel Polabského muzea.

Sbírka Polabského muzea se skládá z následujících podsbírek:

 • Geologická
 • Botanická
 • Zoologická
 • Archeologická (prehistorie)
 • Historická
 • Numismatická
 • Etnografická
 • Výtvarné umění
 • Knihy
 • Další – Kabinet L. Kuby
 • Jiná – Muzeum Královéměstecka
 • Jiná – Muzeum B. Hrozného Lysá n. Labem
 • Jiná – Městské muzeum v Sadské
 • Jiná – Vlastivědné muzeum Nymburk

Mezi nejvýznamnější sbírkové celky muzea patří rozsáhlá archeologická sbírka čítající více než 30 tisíc evidovaných předmětů. Tento počet ji řadí k největším sbírkám v mimopražských muzeích.

Z dalších historických sbírek stojí za pozornost svým rozsahem sbírka numismatická (18 tisíc položek) a sbírka drobné plastiky, porcelánu, skla a keramiky, uměleckých předmětů i drobných umělecko-průmyslových výrobků, sbírka hudebních nástrojů, cechovních památek a další.

V uměleckohistorických sbírkách je uloženo Poděbradské Dantanorama (47 plastik francouzského sochaře J.P. Dantana z 1. poloviny 19. století), více než 200 plastik sochaře Bohuslava Schnircha a obrazy Ludvíka Kuby.

Významné jsou přírodovědecké sbírky, které obsahují bohatý dokladový materiál (geologické, paleontologické, entomologické sbírky, herbáře a zoologické preparáty včetně dokumentace.

Národopisné sbírky (krojové textilie, lidový nábytek a umění, zemědělské výrobní  prostředky aj.) jsou soustřeďovány na detašovaném pracovišti Polabského muzea v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem.


  Kontaktní formulář

  Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.  Recaptcha *