Kontakty zaměstnanců

Polabské muzeum, příspěvková organizace
Na Dláždění 68
290 01 Poděbrady
IČO: 00069841
č.ú.: 1330191/0100
tel.: (+420) 325 612 640
tel.: (+420) 325 611 092
e-mail: info@polabskemuzeum.cz
ID datové schránky: 9mek684 

ŘEDITEL POLABSKÉHO MUZEA
ETNOLOG

PhDr. Jan Vinduška
tel.: (+420) 325 612 640
tel.: (+420) 325 611 807
e-mail: jan.vinduska@polabskemuzeum.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
EKONOMKA
Ing. Kamila Čechová, MBA
tel.: (+420) 325 612 640
mob.: (+420) 736 605 816
e-mail: kamila.cechova@polabskemuzeum.cz

ODBORNÍ PRACOVNÍCI POLABSKÉHO MUZEA

ARCHEOLOG
Mgr. Andrej Lamprecht
tel.: (+420) 325 612 640
mob.: (+420) 731 449 379
e-mail: andrej.lamprecht@polabskemuzeum.cz

ARCHIVÁŘKA
HISTORIČKA

PhDr. Helena Lipavská
tel.: (+420) 325 612 640
e-mail: helena.lipavska@polabskemuzeum.cz

HISTORIČKA UMĚNÍ, KURÁTORKA VÝSTAV, EDUKÁTORKA
Mgr. et Bc. Veronika Korčáková-Liptáková
tel.: (+420) 325 612 640
e-mail: veronika.liptakova@polabskemuzeum.cz

RESTAURÁTORKA SBÍREK, ARCHEOLOG
Mgr. Tereza Machová
mob.: (+420) 605 239 286
e-mail: tereza.machova@polabskemuzeum.cz

MUZEJNÍ EDUKÁTORKA
MgA. Alena Šeberlová
tel.: (+420) 325 612 640
e-mail: alena.seberlova@polabskemuzeum.cz

KNIHOVNICE
Mgr. Hana Šebestová
tel.: (+420) 325 612 640
e-mail: hana.sebestova@polabskemuzeum.cz

PŘÍRODOVĚDEC, KURÁTOR PŘÍRODOVĚDNÝCH SBÍREK
RNDr. Martin Šandera, Ph.D.
tel.: (+420) 325 612 640
mob.: (+420) 730 525 135
e-mail: martin.sandera@polabskemuzeum.cz

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Lenka Králová
tel.: (+420) 325 612 640
e-mail:  lenka.kralova@polabskemuzeum.cz

PROPAGACE a MARKETING
e-mail:  propagace@polabskemuzeum.cz

PAMÁTNÍK KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD

PAMÁTNÍK KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD

Poděbradský zámek, Jiřího náměstí 1/ II. nádvoří
290 55 Poděbrady

tel.: (+420) 737 539 375
e-mail: info@polabskemuzeum.cz

Korespondenční adresa:
Polabské muzeum
Na Dláždění 68
290 01 Poděbrady

POLABSKÉ MUZEUM – POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM

POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM
Přerov nad Labem
289 16 Přerov nad Labem

tel.: (+420) 325 565 272
mob.: (+420) 733 715 342
e-mail: skanzen@polabskemuzeum.cz
 

VEDOUCÍ ETNOGRAFKA
PhDr. Jana Hrabětová
tel.: (+420) 325 612 640, (+420) 325 565 272
e-mail: jana.hrabetova@polabskemuzeum.cz

HLAVNÍ POKLADNÍ
Marie Křížová
tel.: (+420) 325 565 272
mob.: (+420) 733 715 342
e-mail: skanzen@polabskemuzeum.cz

POLABSKÉ MUZEUM – VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK

Poštovní adresa:
Na Dláždění 68
290 01 Poděbrady
tel.: (+420) 325 512 473
mobil: (+420) 739 768 191
e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz

SPRÁVCE SBÍREK, SPRÁVCE BUDOV
KONZERVÁTOR
František Sýkora
mob.: (+420) 605 715 822
e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz

HISTORIČKA, KURÁTORKA HISTORICKÝCH SBÍREK
Mgr. Jana Kavánová
tel.: (+420) 325 512 473
mob.: (+420) 739 768 191
e-mail: jana.kavanova@polabskemuzeum.cz 

HISTORIK
PhDr. Pavel Fojtík
mob.: (+420) 776 861 407
e-mail: pavel.fojtik@polabskemuzeum.cz

POLABSKÉ MUZEUM – MUZEUM BEDŘICHA HROZNÉHO LYSÁ NAD LABEM

MUZEUM BEDŘICHA HROZNÉHO LYSÁ NAD LABEM
nám. B. Hrozného 265
289 22 Lysá nad Labem
tel.: (+420) 325 551 868
e-mail: lysa@polabskemuzeum.cz

VEDOUCÍ
Ondřej Rašín
tel.: (+420) 325 551 868
mob.: (+420) 731 449 380
e-mail: ondrej.rasin@polabskemuzeum.cz


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *