Chata Bohumila Hrabala

Chata Bohumila Hrabala v Kersku změnila majitele

            Českou kulturní scénou začala od poloviny července 2021 rezonovat nabídka prodeje chaty s pozemkem v Kersku, která patřila spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Stávající majitel, prostřednictvím realitní společnosti, nabídl chatu s pozemkem o výměře téměř 3 500 m2 k prodeji za částku 11,9 mil. korun. Naštěstí se hned od počátku ve věci začal silně angažovat Středočeský kraj, který v podstatě, jako jediná instituce, deklaroval svůj skutečný zájem o koupi nabízené nemovitosti. Tento záměr se Středočeskému kraji dařil postupně realizovat a jedním z významných počinů bylo podepsání společného memoranda o spolupráci při budoucí péči o Hrabalovu chatu, s Ministerstvem kultury.

            Objekt chaty č. ev. 274, nacházející se v severozápadním okraji polesí v Kersku, Bohumil Hrabal koupil v roce 1965 od sester Trnkových za své první literární honoráře.  Původní „weekendový domek“ byl postaven v roce 1940 pro Annu a Boženu Trnkovy a Jarmilu Langovou. Jednalo se o malý přízemní objekt s valbovou střechou o jedné obytné místnosti s kuchyňkou, toaletou, spíží a otevřenou vstupní verandou. Autorem projektu domku byl Ing. arch. Bóža Dvořák, který jinak působil především na Pardubicku. Bohumil Hrabal v roce 1967 přistavěl patro a garáž. s pochozí střechou, o rok později přistavěl na severní straně dřevěnou kůlnu a v roce 1970 polovinu terasy nad garáží zastřešil prosklenou verandou. Bohumil Hrabal v Kersku střídavě pobýval přes 30 let, až do konce roku 1996. Nový majitel, který chatu získal na základě odkazu po Hrabalově smrti, ji upravil pro své potřeby a do nedávné doby užíval jako rekreační objekt. Konstrukce domku se z velké části zachovaly v podobě, kterou jim daly stavební úpravy Bohumila Hrabala. Chybí pouze zábradlí a schody na terasu nad garáží a kůlna na severní straně. Chatu obklopuje lesní pozemek o rozloze 3 496 m2, který je z velké části porostlý vzrostlými borovicemi.

            Výsledkem intenzívních jednáních, jak se stávajícím vlastníkem, tak v orgánech Středočeského kraje, bylo rozhodnutí, že Středočeský kraj chatu v Kersku, která patřila Bohumilu Hrabalovi, koupí za nově dohodnutou částku 9,9 mil. korun. Ke schválení tohoto rozhodnutí došlo na jednání Zastupitelstva kraje dne 29. 11. 2021. Dalším milníkem se stal 10. 12. 2021 podpis kupní smlouvy, kdy na jedné straně, jako nabyvatel, je Středočeský kraj a na straně druhé, jako prodávající, stávající vlastník.

            Jakmile se uskuteční právní nabytí nemovitostí do vlastnictví Středočeského kraje (provedení změny v katastru nemovitostí a finanční vypořádání s prodávajícím), bude předán objekt včetně pozemku do správy Polabského muzea, p. o. a tím bude odstartována další etapa. Pro Polabské muzeum velmi zásadní. Již od počátku, kdy se začalo vážně uvažovat, že by chatu získal do vlastnictví Středočeský kraj, byl základní předpoklad, že areál chaty bude spravovat příspěvková organizace Středočeského kraje – Polabské muzeum. A hned v této době jsme začali připravovat základní koncepci využití Hrabalovy chaty pro muzejní využití. Následně byla koncepce, včetně finanční rozvahy, dále rozpracována a stala se i jedním z materiálů, které tvořily součást podkladů pro rozhodování krajských zastupitelů při hlasování o koupi nemovitostí po Bohumilu Hrabalovi.

            To, že Středočeským krajem získaný majetek bude následně spravovat Polabské muzeum, vyplynulo z jisté logiky věci – neboť muzeum již čtvrt století spravuje odkaz spisovatele Bohumila Hrabala. Tento odkaz je mimo jiné prezentován formou stálé expozice na pracovišti Polabského muzea, p. o. ve Vlastivědném muzeu Nymburk, které prochází celkovou rekonstrukcí a jsou zde připravovány nové stálé expozice, kde část bude opět věnována právě spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Díky této celkové rekonstrukci nymburského muzea bude moci být nově veřejnosti prezentován např. osobní automobil B. Hrabala, který byl většinu času skryt před zraky návštěvníků. Ve sbírce jsou kromě předmětů dokumentující Hrabalovu literární činnost i hojně zastoupeny předměty osobního charakteru, jako je například oblečení, ale i třeba některé předměty denní potřeby či vybavení pocházející právě z Hrabalovy chaty v Kersku.

            S aktuálním získáním Hrabalovy chaty, do správy Polabského muzea, se výrazně rozšíří muzejní expoziční prostor, který bude moci být věnován tomuto významnému světoznámému českému spisovateli. Pro autory scénáře nymburské stálé expozice věnované Bohumilu Hrabalovi, ale vyvstává drobný rébus: které předměty zůstanou v Nymburce a které se přesunou do Kerska? S ohledem na interiérové možnosti Hrabalovy chaty se s tímto musí pracovat velmi citlivě. Našim záměrem není vytvářet v objektu kerské chaty další Hrabalovské muzeum, to hlavní bude stále ve Vlastivědném muzeu Nymburk. Našim záměrem je vytvoření místa, kde Bohumil Hrabal velmi rád pobývat a kde vytvořil spoustu svých skvělý literárních děl. Některé z nich se staly i předlohou pro filmová zpracování – například Slavnosti Sněženek, které v Kersku byly nejen napsány, ale i natáčeny oskarovým režisérem Jiřím Menzlem. Současně chceme, za využití venkovní prezentace v areálu zahrady též připomenout zajímavou historii osady Kersko, a v neposlední řadě i ukázat Kersko ve filmu.

            Jedním z našich cílů je, abychom objekt chaty a zahrady navrátili do co nejvěrnější podoby, kdy tam Hrabal pobýval, abychom ukázali místo, kde tvořil a prožil významnou část svého života. V této oblasti prezentace bychom chtěli využít i moderní technologie, které pomohou při virtuální prezentaci chaty z období Hrabalova života. Záměrem je vytvoření mobilní aplikace (na způsob rozšířené reality), která umožní návštěvníkům si prohlédnout původní interiér chaty včetně vybavení.

            Vedle hlavního záměru na zpřístupnění Hrabalovy chaty, kterým je prezentace – expoziční činnost, se zaměřujeme i na vytvoření zázemí, které by sloužilo k provozním účelům pro zaměstnance, a hlavně pro návštěvníky. Pracujeme s představou výstavby objektu, který by pro tyto účely sloužil a minimálně narušoval prostor areálu chaty a zároveň dokázal pojmout i větší skupiny o cca 50 účastnících, při pořádání tematických workshopů, setkání studentů a učitelů, přednášek, filmových projekcí apod. Počítáme také s tím, že se areál chaty Bohumila Hrabala stane jedním z míst konání pořádané akce “Hrabalovo Kersko”, jež se v roce 2021 uskutečnilo již po dvaadvacáté.

A kdy chatu zpřístupníme veřejnosti?

            Podle našich aktuálních plánů a předpokladů, by chata mohla být veřejnosti zpřístupněna ideálně na jaře 2024, kdy na 28. 3. 2024 připadá 110. výročí narození Bohumila Hrabala. V letošním roce chceme, na základě memoranda mezi Středočeským krajem a Ministerstvem kultury, společně s Památníkem národního písemnictví projektovat. V dalším roce budovat a následně instalovat prezentaci, abychom mohli chatu z jara 2024 slavnostně otevřít. Ale pro všechny zájemce otevřeme na jeden den chatu již, s největší pravděpodobností, 5. února 2022 (na 3. února připadá 25. výročí úmrtí Bohumila Hrabala).

Jan Vinduška, Polabské muzeum


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *