Programy k aktuálním výstavám

Programy probíhají v hlavní budově Polabského muzea Poděbrady, Na Dláždění 68.

 Z historie domácích strojků aneb cesta časem

– edukační program pro děti, kde se seznámí s vývojem domácích spotřebičů, vyzkouší jak fungovaly jednotlivé strojky

– poznají,  jak se změnily domácnosti s příchodem moderních přístrojů

– možnost vyzkoušet si práci se strojky

Program je nutné předem objednat!

– Délka programu: 45 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt:  Lenka Králová, e.mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz   tel.: 722005313

Mistr Theodorik a Mistr Třeboňského oltáře v kopiích Ladislava Čáslavského z Nepomuku 

Studentům a žákům bude přiblížena středověká malba druhé poloviny 14. století a  připomenuty zásadní okamžiky doby císaře Karla IV.  Představíme si kontext tehdejšího křesťanského myšlení. Společně budeme vyhledávat detaily na obrazech a budeme je rozkrývat v základní rovině historického kontextu, v dalším významu metafory či alegorie a v poslední rovině skrytého teologického významu.

Program povede Mgr. et Bc. Veronika Liptáková, kurátorka výstavy, umělecká historička. 

Program je vhodný pro žáky II. stupně, VII. tříd, kde se probírá historické období vlády Karla IV. a dále pro SŠ studenty, studenty uměleckých škol i gymnázií, studenty domácích i jiných alternativních škol. Ideální skupina je 15–20 žáků, studentů. Pokud by byla větší skupina lze rozdělit na dvě. Druhá si zatím projde zbývající expozici s Příběhem Polabí.  

Délka programu je 45 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem) 

Vstupné pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč 

Prosíme, v případě Vašeho zájmu kontaktovat kurátorku výstavy Mgr. Veroniku Liptákovou z důvodu objednání termínu na telefonním čísle: 608 175 337, popř.  napsat na email: veronika.liptakova@polabskemuzeum.cz 

 


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *