programy ke stálé expozici

Programy ke stálé expozici

Programy probíhají v hlavní budově Polabského muzea Poděbrady, Na Dláždění 68.

Víte, jak doopravdy zpívá slavík?

Pro mateřské školy nabízíme program ke stálé výstavě „Karel Svolinský – Ptáci“. Jedná se o komorní, interaktivní výstavu, která představuje prostřednictvím kreseb K. Svolinského 20 nejběžnějších druhů ptáků v Polabském regionu. Zároveň děti uslyší odpovídající nahrávky jejich zpěvu či zvuků a mohou si tak propojit obraz daného ptáčka s jeho zvukovým projevem. Druhy ptáků byly vybrány ve spolupráci s ornitologem tak, aby bylo možné tyto zástupce ptačí říše spatřit při vycházkách v našem okolí. Program trvá cca 20 minut a vzhledem k malému prostoru je vhodný pro maximálně 10 – 15 dětí.

Program je nutné předem objednat!

Lektor: Mgr. Veronika Liptáková ( historička umění a kurátorka výstav, edukátorka PM Poděbrady)

Délka programu: 20 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)

Vstupné pro jednoho žáka MŠ: 30 Kč

Kontakt: Lenka Králová, e.mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz tel. : 722005313

Příběh Polabí

Pro základní školy nabízíme komentovanou prohlídku stálé expozice Příběh Polabí, která se věnuje vývoji regionu od pravěku až do 20. století. V expozici najdete zkameněliny z druhohorního moře, mezi zajímavé exponáty patří např. stehenní kost, stolička a kel mamuta. Velkým počtem exponátů je zastoupena doba bronzová a doba římská, ale i další navazující historická období. Součástí prohlídky je také hmatová expozice, která návštěvníkům umožňuje hmatem poznávat předměty, se kterými se již seznámili vizuálně. Další části expozice se věnují období baroka, poděbradskému sklářství a také lázeňství, kde najdete mimo jiné funkční model stáčírny minerální vody v podobě z 20. – 30. let 20. století.

Program trvá cca 45 minut a vstupné pro jednoho žáka činí 50 Kč.

Program je nutné předem objednat!

Lektor: Ph.D. Martin Šandera (přírodovědec)

Délka programu: 45 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)

Vstupné pro jednoho žáka ZŠ:  50 Kč

Kontakt: Lenka Králová, e.mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz   tel.: 722005313

Paleolit a lov mamutů – povídání v expozici Polabského muzea o životě pravěkých zvířat a způsobu jejich lovu.

Přednáška přiblíží žákům ZŠ svět lovu velké stádní zvěře ve starší době kamenné. Dozví se, jak jsou tyto informace dokládány na základě archeologických pramenů, jako jsou archeologicky zkoumané lokality, kosterní pozůstatky a kamenné nástroje. Přednáška nabízí možnost interakce dětí s přednášejícím a závěrečný úkol kresebně vyjádřit nově nabité vědomosti pomocí pravěkého malířského umění.

Program je nutné předem objednat! Přednáška je max. pro 15 dětí. Při větším počtu je nutné děti rozdělit do dvou skupin. ( 2x 45 min. )

Lektor: Tereza Machová (konzervátorka, archeoložka )

Délka programu: 45 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)

Vstupné pro jednoho žáka ZŠ: 50 Kč

Kontakt: Lenka Králová, e.mail :lenka.kralova@polabskemuzeum.cz    tel.: 722005313

Seznámení s muzejní knihovnou 

Knihovna Polabského muzea spravuje více než 36 000 položek. Velkou část čítá regionální a odborná literatura (obor archeologie, umění, historie) a také regionální i celostátní periodika (nejstarší z roku 1827). Návštěvníci se seznámí s fungováním knihovny a s možnostmi bádání v knihovním fondu. Program je určen pro zájmové skupiny, základní a střední školy, maximální počet účastníků v jedné skupině je 6 osob.

Program je nutné předem objednat!

Lektor: Mgr. Hana Šebestová (knihovnice)

Délka programu: 30 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)

Vstupné pro jednoho žáka ZŠ, SŠ:  50 Kč

Kontakt: Mgr. Hana Šebestová, e.mail: hana.sebestova@polabskemuzeum.cz     tel.: 607988796


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *