Programy ke stálé expozici

Programy ke stálé expozici

Programy probíhají v Muzeu Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 265,.

Lysá v dějinách

Expozice Muzea Bedřicha Hrozného seznamuje návštěvníky prostřednictvím množství
sbírkových předmětů a prezentačních panelů, s významnými etapami bohaté historie spojené
s městem Lysá nad Labem. Návštěvník má možnost nahlédnout do minulosti života města od
nejstarších dějin, prostřednictvím bohatých archeologických nálezů, přes významnou kapitolu
období baroka, které de hraje dominantní roli, s rodem Šporků, který zanechal ve městě
nezanedbatelnou stopu, až po přelom 19. a 20. století a poznat významné rodáky města.
Těmi jsou Bedřich Hrozný, Rudolf Jedlička a další. Rudolfu Jedličkovi je věnován významný
prostor expozice.

Program je nutné předem objednat!

Lektor: Ondřej Rašín (vedoucí muzea)

Délka programu: 45 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)

Vstupné pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč

Kontakt:  Ondřej Rašín, e-mail: ondrej.rasin@polabskemuzeum.cz tel.: 731 449 380

Bedřich Hrozný a Chetité

Osobnost Bedřicha Hrozného, jeho vědeckou činnost a oblast starověkého Předního východu,
prezentuje množství unikátních sbírkových předmětů a listinného materiálu v navazující části
expozice. V expozici nechybí ani osobní věci Bedřicha Hrozného, světoznámého rodáka z Lysé
nad Labem, předního orientalisty a rozluštitele chetitského jazyka. Díky multimediální
technice návštěvníci snáze proniknou do dějin Chetitů a života profesora Hrozného a sami si
ověří získané vědomosti. Návštěvníci mají jedinečnou možnost seznámit se s problematikou
Chetitů, jejich říše a také s životem a dílem Bedřicha Hrozného přístupnou formou.

Program je nutné předem objednat!

Lektor: Ondřej Rašín (vedoucí muzea)

Délka programu: 45 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)

Vstupné pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč

Kontakt: Ondřej Rašín, e-mail: ondrej.rasin@polabskemuzeum.cz, tel.: 731 449 380


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *