Přednášky přímo ve škole

Zázrak obilného zrnka

– život a kultura předního východu od prvních zemědělců po antiku
– přednáška je doplněna o ukázky autentických nálezů, funkčních replik a ukázky práce s nimi.
– přednášku je nutné objednat minimálně 14 dní předem!
– Přednášející: Mgr. Andrej Lamprecht (archeolog)
– Délka přednášky: 45 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz
tel.: 722005313

Keltové a Magna Graecia

– Keltové ve střední Evropě a jejich expanze do antického světa
– přednáška je doplněna o ukázky autentických nálezů, funkčních replik a ukázky práce s nimi.
– přednášku je nutné objednat minimálně 14 dní předem!
– Přednášející: Mgr. Andrej Lamprecht (archeolog)
– Délka přednášky: 45 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz
tel.: 722005313

Římané a Germáni

– dva světy vedle sebe, srovnání života v barbariku a na území říše
– přednáška je doplněna o ukázky autentických nálezů, funkčních replik a ukázky práce s nimi.
– přednášku je nutné objednat minimálně 14 dní předem!
– Přednášející: Mgr. Andrej Lamprecht (archeolog)
– Délka přednášky: 45 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz
tel.: 722005313

Keltové a Magna Graecia

– Keltové ve střední Evropě a jejich expanze do antického světa
– přednáška je doplněna o ukázky autentických nálezů, funkčních replik a ukázky práce s nimi.
– přednášku je nutné předem objednat!
– Přednášející: Mgr. Andrej Lamprecht (archeolog)
– Délka přednášky: 45 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz
tel.: 722005313

Římané a Germáni

– dva světy vedle sebe, srovnání života v barbariku a na území říše
– přednáška je doplněna o ukázky autentických nálezů, funkčních replik a ukázky práce s nimi.
– přednášku je nutné předem objednat!
– Přednášející: Mgr. Andrej Lamprecht (archeolog)
– Délka přednášky: 45 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz
tel.: 722005313

Slované národ holubičí?

– povídání o životě a kultuře naších dávných předků
– přednáška je doplněna o ukázky autentických nálezů, funkčních replik a ukázky práce s nimi.
– přednášku je nutné předem objednat!
– Přednášející: Mgr. Andrej Lamprecht (archeolog)
– Délka přednášky: 45 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz, tel.: 722005313

Poděbradsko z pohledu archeologie

– povídání o nejnovějších výzkumech a nálezech ve městě a okolí
– přednáška je doplněna o ukázky autentických nálezů, funkčních replik a ukázky práce s nimi.
– přednášku je nutné předem objednat!
– Přednášející: Mgr. Andrej Lamprecht (archeolog)
– Délka přednášky: 45 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz
tel.: 722005313

Příběh archeologie

– archeologie v teorii a praxi. Doplněno o přehled pravěku (paleolit až raný středověk) na
podkladě nálezů z okolí.
– přednáška je doplněna o ukázky autentických nálezů, funkčních replik a ukázky práce s nimi.
– přednášku je nutné předem objednat!
– Přednášející: Mgr. Andrej Lamprecht (archeolog)
– Délka přednášky: 45 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz
tel.: 722005313

Obojživelníci – krásní ve vodě i na souši

– Čím se obecně vyznačují, stručný přehled druhů ČR, ukázka hlasů žab, jak obojživelníkům
pomoci a jejich chov, pracovní listy, poznávání, případně ukázka modelů („vycpanin“) nebo
živých zástupců.
– Vyučovací hodina strávená nevšední formou, doplnění výuky, informace využitelné i pro
účastníky Biologické olympiády, Zlatého listu apod.
– přednášku je nutné předem objednat!
– Přednášející: RNDr. Ph.D. Martin Šandera (přírodovědec)
– Délka přednášky: 60 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka MŠ: 30 Kč, pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz
tel.: 722005313

Plazi – naši spolubydlící a sousedé

– Čím se obecně vyznačují, stručný přehled druhů ČR, jak plazům pomoci a jejich chov,
pracovní listy, poznávačka, případně ukázka modelů („vycpanin“) nebo živých zástupců
– Vyučovací hodina strávená nevšední formou, doplnění výuky, informace využitelné i pro
účastníky Biologické olympiády, Zlatého listu apod.
– přednášku je nutné předem objednat!
– Přednášející: RNDr. Ph.D. Martin Šandera (přírodovědec)
– Délka přednášky: 60 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka MŠ: 30 Kč, pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz
tel.: 722005313

Obojživelník a plaz roku 2023 a záchrana vzácných druhů v ČR

– Obojživelník roku 2023, skokan hnědý, a plaz roku 2023, ještěrka zední, patří k ohroženým a
opomíjeným druhům živočichů v ČR. Kde ještě přežívají, co všechno je ohrožuje, jak se jim dá
pomoci a jaká je jejich budoucnost? I díky osvětovému působení a boření mýtů a pověr snad
světlá. Pomoc nejohroženějším druhům – o záchranném programu pro ropuchu krátkonohou
a projektu pro zachování želvy bahenní v ČR.
– Vyučovací hodina strávená nevšední formou, doplnění výuky, informace využitelné i pro
účastníky Biologické olympiády, Zlatého listu apod.
– přednášku je nutné předem objednat!
– Přednášející: RNDr. Ph.D. Martin Šandera (přírodovědec)
– Délka přednášky: 60 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka MŠ: 30 Kč, pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz

Nepůvodní druhy fauny v ČR – vetřelci

– Přehled zástupců nepůvodních živočichů a jejich působení v přírodě. Viníkem je ve většině
případů člověk, živočichové pouze konají, co je pro ně přirozené. Škody vznikají, pokud chybí
přirozený predátor nebo faktor zabraňující přemnožení vetřelců.
– Vyučovací hodina strávená nevšední formou, doplnění výuky, informace využitelné i pro
účastníky Biologické olympiády, Zlatého listu apod.
– přednášku je nutné předem objednat!
– Přednášející: RNDr. Ph.D. Martin Šandera (přírodovědec)
– Délka přednášky: 60 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka MŠ: 30 Kč, pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz
tel.: 722005313

Ochrana přírody

– Základní pojmy, kategorie chráněných území a zvláště chráněných druhů. Co a jak chránit –
klasické (konzervativní) přístupy k ochraně přírody a jak přírodu ničit, aby byla chráněná.y
– Vyučovací hodina strávená nevšední formou, doplnění výuky, informace využitelné i pro
účastníky Biologické olympiády, Zlatého listu apod.
– přednášku je nutné předem objednat!
– Přednášející: RNDr. Ph.D. Martin Šandera (přírodovědec)
– Délka přednášky: 60 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka MŠ: 30 Kč, pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz
tel.: 722005313

Zkameněliny a historie Země

– Zkameněliny jako doklad dávno minulých časů. Jak zkameněliny vznikaly a co nám může
jejich studium říci o vývoji života na Zemi.
– Vyučovací hodina strávená nevšední formou, doplnění výuky, informace využitelné i pro
účastníky Biologické olympiády, Zlatého listu apod.
– přednášku je nutné předem objednat!
– Přednášející: RNDr. Ph.D. Martin Šandera (přírodovědec)
– Délka přednášky: 60 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)

Vstupné pro jednoho žáka MŠ: 30 Kč, pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz
tel.: 722005313

Příroda středního Polabí

– Výprava za přírodními zajímavostmi středního Polabí. Jak byla krajina formována přírodními
procesy a jak se na jejím utváření podílel člověk.
– Vyučovací hodina strávená nevšední formou, doplnění výuky, informace využitelné i pro
účastníky Biologické olympiády, Zlatého listu apod.
– přednášku je nutné předem objednat!
– Přednášející: RNDr. Ph.D. Martin Šandera (přírodovědec)
– Délka přednášky: 60 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka MŠ: 30 Kč, pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz
tel.: 722005313

Geopark Český ráj a horniny a nerosty

– Geopark Český ráj byl vyhlášen jako první geopark na území ČR. Na jeho území se nachází
pestrá směsice hornin a nerostů z různých geologických období a tím je Český ráj jedinečný.
Probíhaly zde různé geologické procesy a na utváření krajiny se podílel i člověk, dříve citlivě a
jak dnes a v budoucnu…
– Vyučovací hodina strávená nevšední formou, doplnění výuky, informace využitelné i pro
účastníky Biologické olympiády, Zlatého listu apod.
– přednášku je nutné předem objednat!
– Přednášející: RNDr. Ph.D. Martin Šandera (přírodovědec)
– Délka přednášky: 60 minut (lze přizpůsobit vašim časovým možnostem)
– Vstupné pro jednoho žáka MŠ: 30 Kč, pro jednoho žáka ZŠ, SŠ: 50 Kč
– Kontakt: Lenka Králová, e-mail: lenka.kralova@polabskemuzeum.cz
tel.: 722005313


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *