JARO NA VSI

Zahájení sezóny velkou zvykoslovnou výstavou...

Jaro na vsi

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

17.3. – 16.4.2023

Stalo se tradicí, že Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem zahajuje návštěvnickou sezónu velkou zvykoslovnou výstavou „JARO NA VSI“, v pořadí už po jedenatřicáté. V interiérech všech chalup jsou scény ze života našich předků, předvádějící dávné krajové zvyky a obyčeje spojené s jarem, a hlavně s Velikonocemi.

[\letter]

   Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic zabíjačkou, zvláštní krajovou zábavou zvanou „šplochan“ a průvodem starých masek na konci masopustu. Bujarý konec masopustu ve druhé chalupě z Draha střídá vážné čtyřicetidenní předvelikonoční postní období, v němž je šest postních nedělí. Ke každé se váží nějaké krajové zvyky a obyčeje jako vynášení „smrtky“, chození s lítem a tradiční předvelikonoční a velikonoční pokrmy. Nejdůležitějšímu „Pašijovému týdnu“ od Zeleného čtvrtku do Božího hodu velikonočního je vyhrazena celá „staročeská chalupa“. Nejvíce místa je tu však věnováno závěru Velikonoc – pomlázce o Pondělí velikonočním s ukázkami starých kraslic. K Velikonocům se vztahuje i výstava kraslic, zdobených tradičními a netradičními technikami, velikonočních pohlednic, ukázek velikonočních dekorací a zvykoslovného pečiva v přísálí bednárny. V dolní části skanzenu pokračuje výstava „Jaro na vsi“ připomenutím svatovojtěšských poutí, májových zábav mládeže a májových pobožností. Závěr výstavy v chalupě z Pojed je věnován svátku sv. Jana Křtitele a lidovému léčitelství. Poslední chalupa z Oskořínka s interiérem z poloviny minulého století je upravena na předvádění novodobých jarních zvykoslovných aktivit.

Už při jarní výstavě jsou ve skanzenu zpřístupněny všechny stálé expozice v komorách, špýcharech, ve velké stodole i ve staré škole. Do sousedního kabinetu byla provizorně umístěna stará hospoda, protože velký výstavní sál v bednárně je letos věnován velké výstavě z muzejních sbírek pod názvem „Ve škole našich babiček“. Tato výstava je postavena na kolekci starých školních obrazů z přelomu 19. a 20. století a je doplněna o dobové učební pomůcky, učebnice a sešity.  Do chodby u staré školy je na celou sezónu připravena výstava fotografií Petry Tesařové pod názvem „Toulky polabskou přírodou“.

Víkendový program:

Řemesla o Velikonocích:

7. dubna – Velký Pátek

 • spřádání pašijové nitky, práce na kolovrátku
 • výroba košťat, pometel a smetáků
 • zdobení kraslic voskovou technikou
 • zdobení perníčků
 • výroba mozajek ze skla
 • pletení pomlázek a prodej košíkářských výrobků
 • umělecký dřevořezbář
 • výrobky z přírodních, textilních a jiných materiálů
 • korálkování, prodej drobné bižuterie
 • skleněné kraslice od jabloneckých sklářů
 • výrobky z keramiky
 • občerstvení

8. dubna – Bílá sobota

 • spřádání pašijové nitky, práce na kolovrátku
 • výroba košťat, pometel a smetáků
 • zdobení kraslic
 • zdobení perníčků
 • výroba mozaik ze skla
 • vizovické pečivo
 • skleněné kraslice od jabloneckých sklářů
 • korálkování a bižuterie
 • kovářské řemeslo
 • umělecký dřevořezbář
 • pletení pomlázek a prodej košíkářských výrobků
 • výrobky s textilních a jiných přírodních materiálů
 • občerstvení

9. dubna – Boží hod velikonoční – Neděle velikonoční

 • zdobení kraslic
 • zdobení perníčků
 • výroba mozaik ze skla
 • výrobky z textilních a jiných přírodních materiálů
 • výrobky z keramiky
 • kovářské řemeslo
 • košíkářské výrobky
 • občerstvení


  Kontaktní formulář

  Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.  Recaptcha *