JARO NA VSI

Zahájení sezóny velkou zvykoslovnou výstavou...

Jaro na vsi

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

17.3. – 16.4.2023

Stalo se tradicí, že Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem zahajuje návštěvnickou sezónu velkou zvykoslovnou výstavou „JARO NA VSI“, v pořadí už po jedenatřicáté. V interiérech všech chalup jsou scény ze života našich předků, předvádějící dávné krajové zvyky a obyčeje spojené s jarem, a hlavně s Velikonocemi.

[\letter]

   Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic zabíjačkou, zvláštní krajovou zábavou zvanou „šplochan“ a průvodem starých masek na konci masopustu. Bujarý konec masopustu ve druhé chalupě z Draha střídá vážné čtyřicetidenní předvelikonoční postní období, v němž je šest postních nedělí. Ke každé se váží nějaké krajové zvyky a obyčeje jako vynášení „smrtky“, chození s lítem a tradiční předvelikonoční a velikonoční pokrmy. Nejdůležitějšímu „Pašijovému týdnu“ od Zeleného čtvrtku do Božího hodu velikonočního je vyhrazena celá „staročeská chalupa“. Nejvíce místa je tu však věnováno závěru Velikonoc – pomlázce o Pondělí velikonočním s ukázkami starých kraslic. K Velikonocům se vztahuje i výstava kraslic, zdobených tradičními a netradičními technikami, velikonočních pohlednic, ukázek velikonočních dekorací a zvykoslovného pečiva v přísálí bednárny. V dolní části skanzenu pokračuje výstava „Jaro na vsi“ připomenutím svatovojtěšských poutí, májových zábav mládeže a májových pobožností. Závěr výstavy v chalupě z Pojed je věnován svátku sv. Jana Křtitele a lidovému léčitelství. Poslední chalupa z Oskořínka s interiérem z poloviny minulého století je upravena na předvádění novodobých jarních zvykoslovných aktivit.

Už při jarní výstavě jsou ve skanzenu zpřístupněny všechny stálé expozice v komorách, špýcharech, ve velké stodole i ve staré škole. Do sousedního kabinetu byla provizorně umístěna stará hospoda, protože velký výstavní sál v bednárně je letos věnován velké výstavě z muzejních sbírek pod názvem „Ve škole našich babiček“. Tato výstava je postavena na kolekci starých školních obrazů z přelomu 19. a 20. století a je doplněna o dobové učební pomůcky, učebnice a sešity.  Do chodby u staré školy je na celou sezónu připravena výstava fotografií Petry Tesařové pod názvem „Toulky polabskou přírodou“.

Bližší informace o víkendových programech na www.polabskemuzeum.cz.


    Kontaktní formulář


    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.

    Recaptcha *