Lidové Vánoce v Polabí 2019

Tradiční vánoční výstava v celém areálu skanzenu s bohatým doprovodným programem...

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

od 15.11. do 30.12.2019

Pro veřejnost otevřeno pátek – neděle od 9.00  do  16.00 hodin. Poslední vstup v 15.00 hodin.

V ostatní dny /kromě pondělí/ bude otevřeno pro objednané zájezdy.

Pondělí 23.12.2019  –  zavřeno

Úterý 24.12.2019  –  zavřeno

Středa 25.12.2019  –  zavřeno

Od 26.12.2019 do 30.12.2019 otevřeno denně.

Lidové Vánoce v Polabí

Tradiční vánoční výstava v celém areálu skanzenu s bohatým doprovodným programem od 15.11. do 30.12.2019.

Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se letos po třicáté koná v celém areálu skanzenu. V interiérech všech osmi chalup jsou předváděny scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic starodávnými přástkami a dračkami s podvečerním besedováním. V druhé chalupě z Draha jsou předváděny tradiční obchůzky barborek a lucek a mikulášský průvod s nadílkou. V kuchyni se připravuje vánoční pečení a ve výměnku jsou ukázky starých druhů vánočního cukroví i s recepty.  „Staročeská chalupa“ je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“, štědrovečerním koledováním a představením krajové vánoční hry. Ve vitrínách jsou vystaveny všechny lidové betlémy z vlastních muzejních sbírek. Chalupy v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové v průběhu minulého století – kolem roku 1860, 1890, 1910 a 1930 na statku i v chaloupce. Na závěr výstavy je ve staré škole scéna tříkrálové koledy. Součástí vánoční výstavy je vedle starých lidových a kostelních betlémů také neustále rozšiřovaná kolekce současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Výstavu doplňují ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část výstavy tvoří rozsáhlá sbírka papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic, umístěná do přísálí a chodby u staré školy v bednárně.  Ve školním kabinetu je opět nainstalován velký betlém z oblékaných figurek, zhotovený podle vlastního vystřihovacího „Betlému z Přerova nad Labem“ od akad. malíře Jiřího Škopka.  Další velký betlém z oblékaných figurek na způsob neapolských jesliček je v kapličce na návsi. Na všechny soboty a neděle je připraven program s ukázkami starých řemesel a prodejem dárků.

Každou sobotu a neděli budou připravena doprovodná řemesla, která si mohou návštěvníci vyzkoušet a zakoupit.

Kontakt:

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
e-mail: skanzen@polabskemuzeum.cz
tel.: (+420) 325 565 272 nebo 733 715 342
www.polabskemuzeum.cz
FB/polabskyskanzenprerov

Vstupné:
Dospělí: 100,- Kč
Senioři, studenti a školáci: 50,- Kč
Rodina: 270,- Kč (2 dospělé osoby a 2 – 3 školáci)
Předškoláci zdarma

Otevřeno: od 15. 11. do 30. 12. 2019
Pro veřejnost otevřeno pátek – neděle od 9.00 do 16.00 hodin (poslední vstup v 15.00 hodin).

Na Štědrý den, 24. 12.  a Boží hod vánoční 25. 12. – zavřeno.
Od 26. do 30. 12. 2018 otevřeno denně od 9 do 16 hodin.
Pro objednané zájezdy a školní výpravy otevřeno denně mimo pondělí na základě předchozí objednávky na tel. č.: 325 565 272 nebo 733 715 342 nebo e-mailu skanzen@polabskemuzeum.cz  (včetně objednání pracovních dílniček pro děti)


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *