Lidové Vánoce v Polabí

Tradiční vánoční výstava s nezapomenutelnou atmosférou. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lidové Vánoce v Polabí

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Očekávaná výstava Lidové Vánoce v Polabí  OD 18.12. UZAVŘENA

Vážení návštěvníci,

z důvodu usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření bude Polabské muzeum, p.o., se všemi svými subjekty,  od 18. 12. 2020 do odvolání pro veřejnost uzavřeno.

NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE NEJSOU NYNÍ AKTUÁLNÍ.

Vánoční výstava bude otevřena až do 7.2.2021,  dle níže uvedených výjimek.

Otevřeno:  do 7.2.2021
Otevřeno úterý – neděle od 9.00 do 16.00 hodin
(poslední vstup v 15.00 hodin).
Na Štědrý den, 24. 12. a Boží hod vánoční, 25. 12. – zavřeno.
Od 26. do 30. 12. 2020 otevřeno denně od 9 do 16 hodin.
Pro objednané zájezdy a školní výpravy otevřeno denně mimo pondělí na základě předchozí objednávky na tel. č.: 325 565 272, 733 715 342, nebo e-mailu: skanzen@polabskemuzeum.cz

Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se i letos koná v ce- lém areálu skanzenu. V interiérech všechdevíti chalup jsou předváděny scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů i současné vánoční dekorace. Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic starodávnými přástkami, dračkami a podvečerním besedováním. V druhé chalupě z Draha jsou předváděny tra- diční obchůzky barborek, lucek a mikulášský průvod s nadílkou. V kuchyni se připravuje vánoční pečení a ve výměnku jsou vystaveny ukázky starých druhů vánočního cukroví i s recepty a nejrůznější stará tvořítka. „Staročeská chalupa“ je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“, štědrovečerním koledováním a představením krajové vánoční hry. Ve vitrínách jsou nainstalovány všechny lidové betlémy z vlastních muzejních sbírek. Chalu- py v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové v prů- běhu minulého století – kolem roku 1860, 1890, 1910 a 1930 na statku i v cha- loupce. Nově je otevřena celá chalupa z Oskořínka s interiérem z druhé třetiny 20. století, upravená na předvádění vánočního pečení a tradičních řemesel. Na závěr výstavy je ve staré škole scéna tříkrálové koledy. Součástí letošní vánoční výstavy jevedle starých lidových a kostelních betlémů také neustále rozšiřo- vaná kolekce současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Výstavu doplňují ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část výstavy tvoří rozsáhlá sbírka papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic, umístěná do přísálí. V chodbě u staré školy v bednárně je nově připravená výstava „Z historie vánočního stro- mečku“, jejíž součástí je velká kolekce starých vánočních ozdob z muzejních sbírek. Ve školním kabinetu je opět nainstalován velký betlém z oblékaných figurek, zhotovený podle vlastního vystřihovacího „Betlému z Přerova nad Labem“ od akad. malíře Jiřího Škopka. Další velký betlém – kopie kostelního betlému z 19. století ze Semic je v kapličce na návsi.

Otevřeno:  do 7.2.2021
Otevřeno úterý – neděle od 9.00 do 16.00 hodin
(poslední vstup v 15.00 hodin).
Na Štědrý den, 24. 12. a Boží hod vánoční, 25. 12. – zavřeno.
Od 26. do 30. 12. 2020 otevřeno denně od 9 do 16 hodin.
Pro objednané zájezdy a školní výpravy otevřeno denně mimo pondělí na základě předchozí objednávky na tel. č.: 325 565 272, 733 715 342, nebo e-mailu: skanzen@polabskemuzeum.cz

Vstupné:

Dospělí: 100,- Kč
Senioři, studenti a školáci: 50,- Kč
Rodina: 270,- Kč (2 dospělé osoby a 2–3 školáci) Předškoláci zdarma

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

e-mail: skanzen@polabskemuzeum.cz
tel.: (+420) 325 565 272 nebo 733 715 342


Kontaktní formulář

Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.Recaptcha *