Lidové Vánoce v Polabí

Tradiční vánoční výstava s nezapomenutelnou atmosférou. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lidové Vánoce v Polabí

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Výstava Lidové Vánoce v Polabí  otevřena od 17.11.2021. do 30.12.2021

Otevřeno vždy od úterý do neděle od 9.00 do 16.00 hodin
(poslední vstup v 15.00 hodin).
Na Štědrý den, 24. 12. a Boží hod vánoční, 25. 12. – zavřeno.
Od 26. do 30. 12. 2021 otevřeno denně od 9 do 16 hodin.
Pro objednané zájezdy a školní výpravy otevřeno denně mimo pondělí na základě předchozí objednávky na tel. č.: 325 565 272, 733 715 342, nebo e-mailu: skanzen@polabskemuzeum.cz

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Lidové Vánoce v Polabí

Tradiční vánoční výstava v celém areálu skanzenu s doprovodným programem

17. 11. – 30. 12. 2021

    Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ je i letos tradičně pořádána v celém areálu skanzenu. V interiérech všech devíti chalup jsou scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů, podchycené národopisnými sběrateli na konci 19. století. Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic starodávnými přástkami, dračkami a podvečerním besedováním. V druhé chalupě z Draha jsou předváděny tradiční obchůzky barborek, lucek a mikulášský průvod s nadílkou. V kuchyni se připravuje vánoční pečení a ve výměnku je nová výstava „Z historie perníkářství ve středním Polabí“, v níž jsou vystaveny staré i novější perníkářské formy, doplněné o staré i novodobé recepty a současné zdobené perníčky.  „Staročeská chalupa“ je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“, štědrovečerním koledováním a představením krajové vánoční hry. Ve vitrínách jsou nainstalovány všechny staré lidové betlémy z vlastních muzejních sbírek. Chalupy v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové v průběhu minulého století – kolem roku 1860, 1890, 1910, 1930, 1950 a to jak na statku, tak i v chudé chaloupce. Přístupná je i dokončená chalupa z Oskořínka s interiérem z poloviny 20. století, upravená na předvádění vánočního pečení a tradičních řemesel. Výstava končí v bednárně, kde je ve staré škole scéna s tříkrálovými koledníky. Součástí letošní vánoční výstavy je vedle starých lidových a kostelních betlémů také neustále rozšiřovaná kolekce současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Výstavu doplňují ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část výstavy tvoří rozsáhlá sbírka vánočních ozdob a vánočních pohlednic, umístěná do přísálí. V chodbě u staré školy je nově připravená výstava „Cukroví z vánočního stolu našich prababiček“, jejíž součástí je kromě ukázek nejrůznějších druhů tradičního vánočního cukroví také velká kolekce starých formiček a kuchařek z muzejních sbírek.  Ve výstavním sále je opět nainstalován velký betlém z oblékaných figurek, zhotovený podle vlastního vystřihovacího „Betlému z Přerova nad Labem“ od akad. malíře Jiřího Škopka.  Další velký betlém – kopie kostelního betlému z 19. století ze Semic je v kapličce na návsi, velké „Wenigovy „Pražské jesličky“ zabírají prostor před studnou z Dobrovice a celou vánoční výstavu doplní několik novinek, které budou pro návštěvníky překvapením. Na víkendy po dobu výstavy je připraven program s ukázkami starých řemesel a prodejem dárků.

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

e-mail: skanzen@polabskemuzeum.cz

tel.: (+420) 325 565 272 nebo 733 715 342

www.polabskemuzeum.cz

Vstupné:

Dospělí: 100,- Kč

Senioři, studenti a školáci: 50,- Kč

Rodina: 270,- Kč (2 dospělé osoby a 2 – 3 školáci)

Předškoláci zdarma

Otevřeno: od 17. 11. do 30. 12. 2021

Od úterý do neděle od 9.00 do 16.00 hodin (poslední vstup v 15.00 hodin).

Na Štědrý den, 24. 12. a Boží Hod vánoční, 25. 12. 2021 – zavřeno

Pro objednané zájezdy a školní výpravy otevřeno denně mimo pondělí

na základě předchozí objednávky na tel. č.: 325 565 272 nebo 733 715 342 nebo e-mailu: skanzen@polabskemuzeum.cz.


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *