Lidové Vánoce v Polabí

Tradiční vánoční výstava s nezapomenutelnou atmosférou. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lidové Vánoce v Polabí

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Výstava Lidové Vánoce v Polabí  otevřena od 17.11.2021. do 30.12.2021

Otevřeno vždy od úterý do neděle od 9.00 do 16.00 hodin
(poslední vstup v 15.00 hodin).
Na Štědrý den, 24. 12. a Boží hod vánoční, 25. 12. – zavřeno.
Od 26. do 30. 12. 2021 otevřeno denně od 9 do 16 hodin.
Pro objednané zájezdy a školní výpravy otevřeno denně mimo pondělí na základě předchozí objednávky na tel. č.: 325 565 272, 733 715 342, nebo e-mailu: skanzen@polabskemuzeum.cz

Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se i letos koná v ce- lém areálu skanzenu. V interiérech všechdevíti chalup jsou předváděny scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů i současné vánoční dekorace. Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic starodávnými přástkami, dračkami a podvečerním besedováním. V druhé chalupě z Draha jsou předváděny tra- diční obchůzky barborek, lucek a mikulášský průvod s nadílkou. V kuchyni se připravuje vánoční pečení a ve výměnku jsou vystaveny ukázky starých druhů vánočního cukroví i s recepty a nejrůznější stará tvořítka. „Staročeská chalupa“ je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“, štědrovečerním koledováním a představením krajové vánoční hry. Ve vitrínách jsou nainstalovány všechny lidové betlémy z vlastních muzejních sbírek. Chalu- py v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové v prů- běhu minulého století – kolem roku 1860, 1890, 1910 a 1930 na statku i v cha- loupce. Nově je otevřena celá chalupa z Oskořínka s interiérem z druhé třetiny 20. století, upravená na předvádění vánočního pečení a tradičních řemesel. Na závěr výstavy je ve staré škole scéna tříkrálové koledy. Součástí letošní vánoční výstavy jevedle starých lidových a kostelních betlémů také neustále rozšiřo- vaná kolekce současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Výstavu doplňují ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část výstavy tvoří rozsáhlá sbírka papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic, umístěná do přísálí. V chodbě u staré školy v bednárně je nově připravená výstava „Z historie vánočního stro- mečku“, jejíž součástí je velká kolekce starých vánočních ozdob z muzejních sbírek. Ve školním kabinetu je opět nainstalován velký betlém z oblékaných figurek, zhotovený podle vlastního vystřihovacího „Betlému z Přerova nad Labem“ od akad. malíře Jiřího Škopka. Další velký betlém – kopie kostelního betlému z 19. století ze Semic je v kapličce na návsi.

Otevřeno od úterý do neděle od 9.00 do 16.00 hodin
(poslední vstup v 15.00 hodin).
Na Štědrý den, 24. 12. a Boží hod vánoční, 25. 12. – zavřeno.
Od 26. do 30. 12. 2021 otevřeno denně od 9 do 16 hodin.
Pro objednané zájezdy a školní výpravy otevřeno denně mimo pondělí na základě předchozí objednávky na tel. č.: 325 565 272, 733 715 342, nebo e-mailu: skanzen@polabskemuzeum.cz

Vstupné:

Dospělí: 100,- Kč
Senioři, studenti a školáci: 50,- Kč
Rodina: 270,- Kč (2 dospělé osoby a 2–3 školáci) Předškoláci zdarma

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

e-mail: skanzen@polabskemuzeum.cz
tel.: (+420) 325 565 272 nebo 733 715 342


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *