Lidové Vánoce v Polabí

17.11. – 30. 12. 2023

Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ je i letos tradičně pořádána v celém areálu skanzenu – Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem. V interiérech všech devíti chalup jsou scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů, podchycené národopisnými sběrateli na konci 19. století. Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic starodávnými přástkami, dračkami a podvečerním besedováním. V druhé chalupě z Draha jsou předváděny tradiční obchůzky barborek, lucek a mikulášský průvod s nadílkou. V kuchyni se připravuje vánoční pečení a ve výměnku je výstava „Cukroví z vánočního stolu našich prababiček“, v níž jsou vystaveny staré i novější cukrářské a perníkářské formičky, doplněné o staré i novodobé recepty včetně ukázek nejrůznějších druhů vánočního cukroví.  „Staročeská chalupa“ je vyhrazena Štědrému dnu se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“, štědrovečerním koledováním a představením krajové obchůzkové vánoční hry. Ve vitrínách je nainstalováno přes dvacet starých lidových betlémů z vlastních muzejních sbírek. Interiéry všech chalup v dolní části skanzenu předvádějí, jak trávili vánoční svátky naši předkové v průběhu minulých století – kolem roku 1860, 1890, 1910, 1930, 1950, a to jak v bohatém statku, tak i v chudé chaloupce. Poslední chalupa z Oskořínku s interiérem z poloviny 20. století je upravená na předvádění vánočního pečení a tradičních řemesel. Výstava končí v bednárně, kde je ve staré škole scéna s tříkrálovými koledníky. Součástí letošní vánoční výstavy je vedle starých lidových a kostelních betlémů také neustále rozšiřovaná kolekce současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Výstavu doplňují ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část výstavy tvoří rozsáhlá sbírka vánočních ozdob a vánočních pohlednic, umístěná do přísálí a chodby u staré školy. Do kabinetu u staré školy je soustředěna velká kolekce papírových betlémů od Jiřího Škopka a doplněna o velký betlém z oblékaných figurek, zhotovený podle jeho vystřihovacího „Betlému z Přerova nad Labem“.  Další velký betlém – kopie kostelního betlému z 19. století ze Semic je v kapličce na návsi, Wenigovy „Pražské jesličky“ v téměř životní velikosti zabírají prostor před studnou z Dobrovice. Celou vánoční výstavu doplní i několik novinek, které budou pro návštěvníky překvapením. Na víkendy po celou dobu výstavy je připraven program s ukázkami starých řemesel a prodejem dárků.

V sobotu 2. 12. a v neděli 3. 12. 2023 mezi 10.00 až 15.00 hodinou
Mikulášský průvod pro děti (i s případnou nadílkou)

V neděli 3. 12. 2023 v 10.00, 12.00 a ve 14.00 hodin
Vystoupení hudební skupiny Querela s pásmem svátečních písní z nejrůznějších koutů světa napříč staletími

V neděli 10. 12. 2023 v 10.00, 12.00 a ve 14.00 hodin
Pásmo adventních koncertů folklórního souboru Malá česká muzika Jiřího Pospíšila

DOPROVODNÝ PROGRAM V PRŮBĚHU VÍKENDŮ BĚHEM VÝSTAVY:
(Změna programu vyhrazena)

Zdobení perníčků
Výroba mozaik ze skla
Zdobení svíček
Barvení kamínků
Zhotovení výrobků z vizovického těsta
Zdobení keramických zvonečků
Zdobení bambusového sněhuláka
Práce na kolovrátku
Krajkářská práce a paličkování
Výroba smetáků a pometel
Výrobky z přírodních materiálů
Prodej vánočních ozdob
Zhotovení a prodej dárků z přírodních materiálů
Navlékání korálků, zhotovení šperků
Kovářské řemeslo
Výrobky a práce s dřevořezbářem

Občerstvení – bramboráky, pohankové palačinky, klobásy, řepánky, cukroví, štrúdl a další dle nabídky.

Otevřeno od 17. 11. do 30. 12. 2023
Otevřeno úterý až neděle od 9.00 do 16.00 hodin (poslední vstup v 15.00 hodin)
Na Štědrý den, 24. 12. a na Boží hod vánoční, 25. 12.zavřeno
Od 26. 12. do 30. 12. 2023 otevřeno denně od 9.00 do 16.00 hodin

e-mail: skanzen@polabskemuzeum.cz, tel.: 325 565 272, 733 715 342

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, 289 16 Přerov nad Labem

VSTUPNÉ:
Dospělí: 120 Kč
Senioři, studenti a školáci: 60 Kč
Rodina: 300 Kč (2 dospělé osoby a 2–3 školáci)
Předškoláci zdarma


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *