REKONSTRUKCE BUDOVY A EXPOZIC VLASTIVĚDNÉHO MUZEA NYMBURK

Hlavním cílem projektu je celková rekonstrukce budovy Vlastivědného muzea v Nymburce, která umožní realizaci nových expozic a vytvoření nezbytného technického a provozního zázemí muzea. Rekonstrukce objektu umožní maximální využití dosavadních prostorů a jejich úpravu tak, aby poskytovaly vhodné podmínky pro prezentaci a ochranu sbírkových fondů, které budou zpřístupněné veřejnosti.

Muzeum je v současné chvíli z důvodu rekonstrukce uzavřeno.

O termínu opětovného otevření budete informováni.

Projekt REKONSTRUKCE BUDOVY A EXPOZIC VLASTIVĚDNÉHO MUZEA NYMBURK je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007930

Hlavním cílem projektu je celková rekonstrukce budovy Vlastivědného muzea v Nymburce, která umožní realizaci nových expozic a vytvoření nezbytného technického a provozního zázemí muzea. Rekonstrukce objektu umožní maximální využití dosavadních prostorů a jejich úpravu tak, aby poskytovaly vhodné podmínky pro prezentaci a ochranu sbírkových fondů, které budou zpřístupněné veřejnosti.

Dále realizace projektu umožní vytvoření technického a provozního zázemí muzea a přístavby ke stávající budově muzea pro prezentaci díla Alfonse Muchy spojené s vytvořením přednáškové místnosti. Díky projektu bude veřejnosti efektivněji prezentováno a zpřístupněno více sbírkových předmětů.

Rekonstrukce objektu také zahrnuje odstranění přístupových bariér vybudováním výtahu mezi jednotlivými podlažími budovy muzea. Plánovaný projekt také řeší problematiku nedostačujícího a nevyhovujícího zázemí pro personál a návštěvníky muzea (hygienické zázemí, kanceláře a sklady). Realizaci projektu hlavními aktivitami zvýší atraktivitu muzea a kvalitu služeb pro návštěvníky i personál.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je rekonstrukce a rozšíření objektu muzea, které bude nabízet důstojné, atraktivní a vhodné prostory pro prezentaci sbírkových fondů zpřístupněných veřejnosti. Stávající budova muzea projde kompletní rekonstrukcí, která vyřeší její velmi špatný a nevyhovující technický stav.

Architektonický, historický a výtvarný koncept stávajícího objektu muzea zůstane zachován. Přístavba pro prezentaci výjimečného Muchova obrazu a automobilu Bohumila Hrabala je navržena tak, aby svými vnějšími rozměry nekonkurovala stávající budově, a vhodně doplňovala uliční čáru Eliščiny třídy a neomezovala sousední domy.

 • Komplexní rekonstrukce stávající budovy muzea (úpravy stávajících prostorů a rozšíření využívání sklepních prostorů, 2. NP a půdy)
 • Vybudování navazující přístavby (vybudování nových expozičních prostorů)
 • Kompletní výměna rozvodů inženýrských sítí v objektu
 • Odstranění přístupových bariér (zbudování bezbariérového výtahu mezi jednotlivými podlažími)
 • Úpravy bezprostředního okolí objektu
 • Doplnění potřebného zázemí pro personál a návštěvníky
 • Konzervovaní/restaurovaní sbírkových předmětů
 • Vytvoření nových zefektivněných expozic
 • Zvýšení zabezpečení a ochrany sbírek
 • Billboard VMNBK IROP

  Kontaktní formulář

  Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.  Recaptcha *