Navigace

Jaro na vsi

Tradiční výstava „Jaro na vsi“ ukazuje v celém areálu skanzenu staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů, jak je v tomto kraji zaznamenali národopisní sběratelé.

Tradiční velikonoční výstava s tradičními velikonočními zvyky.

od 23.3. do 28.4.2019

Místo konání: Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Tradiční velikonoční výstava v celém areálu skanzenu s doprovodným programem.

Připravujeme pro Vás novou jarní expozici „Jaro na vsi“. Brány přerovského skanzenu budou znovu otevřeny od 23.3.2019. Od 23.3. 2019 bude otevřeno od úterý do neděle  od 9hod do 17hod., každé pondělí je zavřeno. Pozor, ale na pondělí velikonoční je skanzen veřejnosti otevřen. Poslední vstup doporučujeme nejpozději v 16hod.

Zájezdy včetně dílniček je možné objednat na telefonu 733 715 342.

Po dobu velikonoční výstavy Jaro na vsi bude každou sobotu a neděli a na Velký Pátek pro návštěvníky připraven doprovodný program: zdobení kraslic různými technikami,  paličkování, dřevořezbářské, košíkářské, drátenické, kovářské řemeslo, výroba mozajek ze skla, zdobení perníčků, vizovické pečivo, slané pečivo, výrobky z korálků, výroba smetáků, keramika, pletené, háčkované, vyšívané výrobky, bylinky, malování svíček voskem, tkaní na kolovrátku, občerstvení.

Tradiční výstava „Jaro na vsi“ ukazuje v celém areálu skanzenu staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů, jak je v tomto kraji zaznamenali národopisní sběratelé.

Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic zabíjačkou, zvláštní krajovou zábavou zvanou „šplochan“ a průvodem starých masek na konci masopustu. Ve druhé chalupě z Draha masopust střídá čtyřicetidenní předvelikonoční postní období se šesti postními nedělemi, provázenými mimo jiné vynášením „smrtky“, chozením s lítem a předvelikonočním pečením. „Pašijový týden“ od Zeleného čtvrtku do Božího hodu velikonočního má tradičně své místo ve „staročeské chalupě“, kde je i pomlázka o Pondělí velikonočním. K pomlázce se vztahuje také velká výstava kraslic, velikonočních dekorací a zvykoslovného pečiva ve výstavních prostorách bednárny – v přísálí a chodbě u staré školy. V dolní části skanzenu pokračuje výstava „Jaro na vsi“ připomenutím svatovojtěšských poutí, májových zábav mládeže a májových pobožností. Chalupa z Pojed je věnována lidovému léčitelství, spojenému se svátkem sv. Jana Křtitele.

Už při jarní výstavě jsou ve skanzenu zpřístupněny všechny stálé expozice v komorách, špýcharech, ve velké stodole i ve staré škole. Ve velkém výstavním sále je k vidění výstava „Svátky a slavnosti na polabském venkově v minulém století“, doplněná výběrem slavnostních krojů a stejnokrojů z bohaté muzejní sbírky a obnovenou starou hospodou. Po celou dobu trvání výstavy „Jaro na vsi“ jsou o všech víkendech předváděny různé aktivity, spojené s jarním zvykoslovím (zdobení vajec, perníčků, pletení pomlázek a ukázky lidových řemesel). Bližší informace o víkendových programech na www.polabskemuzeum.cz.

Další akce jarní akce ve skanzenu a Polabském muzeu Poděbrady…

23.3.2019  31.10.2019 Slavnosti a oslavy na polabském venkově ve 20. století Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem Výstava z muzejních sbírek ve velkém sále bednárny
23.3.2019  31.5.2019 Kraslice Polabské muzeum Poděbrady Výstava představí různé způsoby zdobení kraslic, od tradičních způsobů až po moderní.

Kontaktní formulář

Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.Recaptcha *