Jaro na vsi 2020

Tradiční velikonoční výstava s tradičními velikonočními zvyky.

Tradiční velikonoční výstava s tradičními velikonočními zvyky.

Od 12.5. 2020 skanzen opět otevřen návštěvníkům. Doprovodný program, včetně občerstvení je pro aktuální čas zrušen. Prohlídka expozic je otevřena dle otevírací doby skanzenu. Bližší informace a podmínky pro návštěvníky budou uveřejněny. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Místo konání: Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Pravidla stanovené Středočeským krajem:

1)      Vstup povolen pouze se zakrytým obličejem (Použijte roušky, respirátory, šátky apod.)

2)      Dodržovat odstup 2m

U vstupu bude pro návštěvníky k dispozici dezinfekce na ruce. Ve skanzenu se maximálně může v jednom okamžiku pohybovat 100 lidí a v muzeích cca 1 osoba na 10m2. Děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost.

Tradiční velikonoční výstava v celém areálu skanzenu s doprovodným programem.

Otevřeno od úterý do neděle od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Poslední vstup v 16.00 hodin.

Velikonoční pondělí bude otevřeno.

Zájezdy a pracovní dílničky pro žáky základních škol můžete objednávat na telefonním čísle 325  565 272 nebo 733 715 342

Po dobu velikonoční výstavy Jaro na vsi bude každou sobotu a neděli a na Velký Pátek pro návštěvníky připraven doprovodný program: zdobení kraslic různými technikami,  paličkování, dřevořezbářské, košíkářské, drátenické, kovářské řemeslo, výroba mozajek ze skla, zdobení perníčků, vizovické pečivo, slané pečivo, výrobky z korálků, výroba smetáků, keramika, pletené, háčkované, vyšívané výrobky, bylinky, malování svíček voskem, tkaní na kolovrátku, občerstvení.

Tradiční výstava „Jaro na vsi“ ukazuje v celém areálu skanzenu staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů, jak je v tomto kraji zaznamenali národopisní sběratelé.

Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic zabíjačkou, zvláštní krajovou zábavou zvanou „šplochan“ a průvodem starých masek na konci masopustu. Ve druhé chalupě z Draha masopust střídá čtyřicetidenní předvelikonoční postní období se šesti postními nedělemi, provázenými mimo jiné vynášením „smrtky“, chozením s lítem a předvelikonočním pečením. „Pašijový týden“ od Zeleného čtvrtku do Božího hodu velikonočního má tradičně své místo ve „staročeské chalupě“, kde je i pomlázka o Pondělí velikonočním. K pomlázce se vztahuje také velká výstava kraslic, velikonočních dekorací a zvykoslovného pečiva ve výstavních prostorách bednárny – v přísálí a chodbě u staré školy. V dolní části skanzenu pokračuje výstava „Jaro na vsi“ připomenutím svatovojtěšských poutí, májových zábav mládeže a májových pobožností. Chalupa z Pojed je věnována lidovému léčitelství, spojenému se svátkem sv. Jana Křtitele.

Už při jarní výstavě jsou ve skanzenu zpřístupněny všechny stálé expozice v komorách, špýcharech, ve velké stodole i ve staré škole. Ve velkém výstavním sále je k vidění výstava „Svátky a slavnosti na polabském venkově v minulém století“, doplněná výběrem slavnostních krojů a stejnokrojů z bohaté muzejní sbírky a obnovenou starou hospodou. Po celou dobu trvání výstavy „Jaro na vsi“ jsou o všech víkendech předváděny různé aktivity, spojené s jarním zvykoslovím (zdobení vajec, perníčků, pletení pomlázek a ukázky lidových řemesel). Bližší informace o víkendových programech na www.polabskemuzeum.cz.


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *