Jaro na vsi

Jako každoročně, tak i letos zahajuje Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem návštěvnickou sezónu velkou zvykoslovnou výstavou „JARO NA VSI“. V interiérech všech chalup jsou předvedeny scény ze života našich předků s krajovými zvyky a obyčeji, spojenými s jarem, a hlavně s Velikonocemi.

Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic zabíjačkou, zvláštní krajovou zábavou zvanou „šplochan“ a průvodem starých masek na konci masopustu. Bujarý konec masopustu ve druhé chalupě z Draha střídá vážné čtyřicetidenní předvelikonoční postní období, v němž je šest postních nedělí. Ke každé se váží nějaké krajové zvyky a obyčeje jako vynášení „smrtky“, chození s lítem a příprava tradičních předvelikonočních a velikonočních pokrmů. Nejdůležitějšímu „Pašijovému týdnu“ od Zeleného čtvrtku do Božího hodu velikonočního je vyhrazena celá „staročeská chalupa“. Nejvíce místa je tu věnováno závěru Velikonoc – pomlázce o Pondělí velikonočním s ukázkami starých kraslic z muzejních sbírek. K Velikonocům se vztahuje i velká výstava kraslic, zdobených tradičními a netradičními technikami, velikonočních pohlednic, ukázek velikonočních dekorací a zvykoslovného pečiva v přísálí bednárny a v chodbě u staré školy. V dolní části skanzenu pokračuje výstava „Jaro na vsi“ připomenutím svatovojtěšských poutí, májových zábav mládeže a májových pobožností. Závěr výstavy v chalupě z Pojed je věnován svátku sv. Jana Křtitele a lidovému léčitelství. Poslední chalupa z Oskořínka s interiérem z poloviny minulého století je upravena na předvádění novodobých jarních zvykoslovných aktivit.

Už při jarní výstavě jsou ve skanzenu zpřístupněny všechny stálé expozice v komorách, špýcharech, ve velké stodole i ve staré škole. Do sousedního kabinetu byla provizorně umístěna stará hospoda, protože velký výstavní sál v bednárně je i letos věnován velké výstavě z muzejních sbírek pod názvem „Ve škole našich babiček“. Tato výstava je postavena na kolekci starých školních obrazů z přelomu 19. a 20. století a je doplněna o dobové učební pomůcky, učebnice a sešity.  Po dobu jarní výstavy budou ve výstavním sále předváděny různé činnosti, spojené s jarním zvykoslovím (zdobení vajec, perníčků, pletení pomlázek a ukázky lidových řemesel).

Doprovodný program 29. až 31.3. 2024:

 • Práce na kolovrátku
 • Zdobení kraslic různými technikami: voskem, slámou, sítinou, dírkované kraslice, malované
 • Zdobení perníčků
 • Výroba mozajek ze skla
 • Vizovické pečivo
 • Výrobky z přírodních materiálů
 • Truhlářské řemeslo
 • Košíkářské řemeslo
 • Zdobení keramiky a svíček
 • Výrobky z korálků
 • Kraslice ze skla
 • Kovářské řemeslo
 • Výrobky z keramiky
 • Prodej pomlázek
 • Dílničky pro děti a dospělé jsou připraveny každý víkend
 • Na Velký pátek a Bílou sobotu je připraveno spřádání pašijové nitky
 • Občerstvení
 • O velikonočním víkendu pletení pomlázek

Doprovodný program 1.4. 2024:

 • Výrobky z keramiky
 • Drátenické řemeslo
 • Výroba košťat a smetáků
 • Občerstvení

Změna vyhrazena!

Výstava je otevřena od 16. března do 7. dubna denně  od 9 do 17 hodin.

Na Velikonoční pondělí 1. 4. 2024 bude otevřeno od 9 – 17 hod.

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem


  Kontaktní formulář

  Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.  Recaptcha *