Lidové obrázky na skle

Výstava z bohaté muzejních sbírky lidových podmaleb na skle

Výstava z bohaté muzejních sbírky lidových podmaleb na skle

Místo konání: Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Termín konání: od 1.5. do 31.10.2019

„LIDOVÉ OBRÁZKY NA SKLE“ se nazývá výstava, umístěná do vitrín v chodbě u staré školy. Poprvé za dobu existence skanzenu je vystavena celá kolekce podmaleb na skle ze sbírek Polabského muzea, která je největší ze všech středočeských muzeí. Téměř stovka těchto obrázků zastupuje všechna známá centra jejich výroby v Čechách i jejich příhraničí. Nejstarší a nejcennější pocházejí z konce 18. století  ze severočeské sklářské oblasti a poznají se podle zrcadlového podkladu. Další soubor obrázků zastupuje jižní Čechy a Šumavu s blízkými centry v Rakousku a Bavorsku, která hojně navštěvovali i poutníci z Polabí (především Maria Zell). Největší množství podmaleb se dostalo do tohoto kraje (kde nevzniklo žádné významnější centrum jejich výroby) z východních Čech a hlavně z českého Slezska a přilehlého Polska (Vambeřice). Tyto obrázky jsou také nejmladší – z konce 19. století, kdy jejich výroba pomalu zanikala. Podle těchto oblastí jsou i obrázky ve výstavě rozděleny a provázeny nezbytným podrobným výkladem. Text i reprodukce typických motivů jsou zaměřeny na celou historii malování na skle, technologické postupy, distribuci a prodej, jejich umístění v lidovém domě a známá poutní místa, kde se lidové obrázky na skle nejvíce kupovaly.

„KROJOVÁ VÝŠIVKA“

V přísálí bednárny, kde je vhodný prostor pro vystavování ručních prací, byla pro letošní sezónu zvolena mnohem atraktivnější výstava, než plánované ukázky školních ručních prací. Jde o speciální výstavu krojové výšivky, bohatě zastoupené v textilní sbírce přerovského skanzenu. Do výstavy byly vybrány ty nejlepší součásti svrchního svátečního ženského oděvu, na kterých se uplatnily různé druhy výšivek, vynikající svou jemností, precizností a bohatostí ornamentu. Vedle pestrých výšivek je tu tzv. bílá výšivka na bílém batistovém nebo tylovém podkladu, tak typická pro polabský kroj. Další zde oblíbená  tzv. karmazínová výšivka tmavočerveným hedvábím na bílém plátně zdobí dnes vysoko ceněné karmazínové pleny, které kdysi provázely ženy prakticky od kolébky k hrobu. Kromě jednotlivých ukázek různých vyšívačských technik je součástí výstavy i pět figurín v originálních „nepolabských“ krojích z různých oblastí Čech a Moravy, postupně darovaných do přerovských muzejních sbírek. Jedná se o oblíbené i zde pestré kroje kyjovský a piešťanský, doplněné českým krojem plaským a moravskými kroji uherskohradišťským a horňáckým.


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *