Navigace

Slavnosti a oslavy na polabském venkově ve 20. století

Výstava z muzejních sbírek ve velkém sále bednárny.

Výstava z muzejních sbírek ve velkém sále bednárny…

od 23.3. do 30.10.2019

Místo konání: Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Výstava z muzejních sbírek ve velkém sále bednárny Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem.

Vzhledem k letošnímu pozdnímu termínu Velikonoc zahajuje přerovský skanzen svou návštěvnickou sezónu až v sobotu 23. března. Současně s velkou tradiční výstavou „Jaro na vsi“, zahrnující celý areál muzea, se otvírá i atraktivní výstava ve velkém sále bednárny a přilehlém přísálí pod názvem „Svátky a slavnosti na polabském venkově za první republiky“.

Díky množství místního obrazového i dokumentačního materiálu je tu předveden bohatý spolkový život v Přerově nad Labem a nejbližším okolí v letech 1918-1938, do kterého se zapojila jak velká místní baráčnická obec, tak hasiči a sokolové, svou roli v tom hrály i místní církve a školy. Výstava se také stala výjimečnou příležitostí k předvedení bohaté sbírky krojů a svátečního oblečení, uložené v muzejních depozitářích. Vždyť kroje a stejnokroje  byly neodmyslitelnou součástí všech venkovských slavností. A také se po několika letech vrací do sálu „stará hospoda“ (většinou zachovaný inventář původní zdejší hospody Na růžku), důležité místo pro konání většiny oslav. Návštěvníky určitě zaujme i doplňující výstava krásných a bohatě vyšívaných krojů, které sice nepocházejí z tohoto kraje, ani se tu běžně při slavnostech nenosily, ale jsou obdivuhodnými ukázkami ručních prací a vkusu žen ze vzdálenějších oblastí Čech a hlavně z Moravy a Slovenska, kde tradice nošení krojů mnohde trvala až do nedávné doby. Vystavený soubor krojů se do sbírek Polabského muzea dostal hlavně prostřednictvím prvorepublikových sběratelů z městského prostředí.


Kontaktní formulář

Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.Recaptcha *