Z dějin železnice v Nymburce

Výstava dokumentující rozvoj nymburského železničního uzlu od roku 1870.

Od 1.2. do 30.6.2019

Místo konání: Vlastivědné muzeum Nymburk

Výstava dokumentující rozvoj nymburského železničního uzlu od roku 1870.

Instalovaná výstava připomíná okolnosti příchodu dráhy do Nymburka, nastiňuje vývoj jejích nejdůležitějších zařízení jako je železniční stanice, výtopna, dílny nebo kolonie železničních zaměstnanců. Velký díl expozice přibližuje život zdejších železničářů ilustrovaný historickými fotografiemi, oblečením, uspokojováním základních potřeb, kulturou a sportem. Nechybí pohled i do dalších specifik místního života, například do železničního zdravotnictví, řešení problémů dopravy či vzniku a zániku dětské železnice.

Na výstavě jsou prezentovány také kutilské práce železničních zaměstnanců, vytvořené s mimořádnou řemeslnou zručností. Doplňujícím prvkem expozice je instalace předmětů z oblasti provozu skutečných železničních zařízení. Poměrně rozsáhlou část výstavy tvoří oddíl exponátů železničního modelářství, reprezentovanou většinou pracemi žáků nymburského odborného železničního učiliště. Tyto modely a učební pomůcky zahrnují prakticky vše, co bylo ve sbírkách muzea shromážděno. Zvláště působivým exponátem je velkorozměrný, částečně repasovaný model dílen z 50. let 20. století. Výstava obsahuje také archivní železniční materiál povahy cestovních jízdenek, map nebo ukázek kresleného železničního humoru.

Je nesporné, že železnice zajistila městu Nymburku novodobý rozvoj, občanům pracovní příležitosti, včetně příchodu nové technické inteligence.

František Sýkora


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *