mpmr

Vlastivědné muzeum Nymburk

Google Maps , zavolejte nám na +420 325 512 473 , nebo na +420 739 768 191

Vlastivědné muzeum Nymburk je od 1. července 2019 dlouhodobě uzavřeno z důvodu rekonstrukce, a to na dobu přibližně 5 let.

Projekt REKONSTRUKCE BUDOVY A EXPOZIC VLASTIVĚDNÉHO MUZEA NYMBURK je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007930

Hlavním cílem projektu je celková rekonstrukce budovy Vlastivědného muzea v Nymburce, která umožní realizaci nových expozic a vytvoření nezbytného technického a provozního zázemí muzea. Rekonstrukce objektu umožní maximální využití dosavadních prostorů a jejich úpravu tak, aby poskytovaly vhodné podmínky pro prezentaci a ochranu sbírkových fondů, které budou zpřístupněné veřejnosti.

Dále realizace projektu umožní vytvoření technického a provozního zázemí muzea a přístavby ke stávající budově muzea pro prezentaci díla Alfonse Muchy spojené s vytvořením přednáškové místnosti. Díky projektu bude veřejnosti efektivněji prezentováno a zpřístupněno více sbírkových předmětů.

Rekonstrukce objektu také zahrnuje odstranění přístupových bariér vybudováním výtahu mezi jednotlivými podlažími budovy muzea. Plánovaný projekt také řeší problematiku nedostačujícího a nevyhovujícího zázemí pro personál a návštěvníky muzea (hygienické zázemí, kanceláře a sklady). Realizaci projektu hlavními aktivitami zvýší atraktivitu muzea a kvalitu služeb pro návštěvníky i personál.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je rekonstrukce a rozšíření objektu muzea, které bude nabízet důstojné, atraktivní a vhodné prostory pro prezentaci sbírkových fondů zpřístupněných veřejnosti. Stávající budova muzea projde kompletní rekonstrukcí, která vyřeší její velmi špatný a nevyhovující technický stav.

Architektonický, historický a výtvarný koncept stávajícího objektu muzea zůstane zachován. Přístavba pro prezentaci výjimečného Muchova obrazu a automobilu Bohumila Hrabala je navržena tak, aby svými vnějšími rozměry nekonkurovala stávající budově, a vhodně doplňovala uliční čáru Eliščiny třídy a neomezovala sousední domy.

 • Komplexní rekonstrukce stávající budovy muzea (úpravy stávajících prostorů a rozšíření využívání sklepních prostorů, 2. NP a půdy)
 • Vybudování navazující přístavby (vybudování nových expozičních prostorů)
 • Kompletní výměna rozvodů inženýrských sítí v objektu
 • Odstranění přístupových bariér (zbudování bezbariérového výtahu mezi jednotlivými podlažími)
 • Úpravy bezprostředního okolí objektu
 • Doplnění potřebného zázemí pro personál a návštěvníky
 • Konzervovaní/restaurovaní sbírkových předmětů
 • Vytvoření nových zefektivněných expozic
 • Zvýšení zabezpečení a ochrany sbírek

Billboard VMNBK IROP

Vlastivědné muzeum Nymburk, založené již roku 1885, seznamuje návštěvníky s dějinami a osobnostmi spjatými s královským městem Nymburkem. V hlavní budově, v barokním domě v Tyršově ulici, je umístěna expozice věnovaná světoznámému spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Mapuje nejvýznamnější milníky jeho života. Prostřednictvím mnoha fotografií, řady autentických dokladů a rukopisů i osobních spisovatelových věcí představuje zdejší reálie, v nichž Hrabal vyrostl. Jeho rodinné zázemí – matku Maryšku, otce Francina i strýce Pepina, významné přátele i jeho samotnou bohatou tvorbu, v mnohém spjatou s Nymburkem a jeho okolím.

V nedaleké bývalé synagoze lze zhlédnout stálou historickou expozici – Nymburk v proměnách věků – dominuje monumentální obraz „Poddání města Nymburka Bohu a pražanůmL. P. 1421“ od malíře Alfonse Muchy. Zhotovil jej pro nymburskou spořitelnu v roce 1935. Expozice provede návštěvníka dějinnými zajímavostmi Nymburka od pravěku až do konce 19. století. Stálou expozici v hlavní budově doplňují v průběhu roku krátkodobé výstavy.

Otevírací doba zobrazit vše

Pondělí Zavřeno po dobu rekonstrukce
Úterý Zavřeno po dobu rekonstrukce
Středa Zavřeno po dobu rekonstrukce
Čtvrtek Zavřeno po dobu rekonstrukce
Pátek Zavřeno po dobu rekonstrukce
Sobota Zavřeno po dobu rekonstrukce
Neděle Zavřeno po dobu rekonstrukce

Čekají nás akce

Podle zadaných parametrů jsme nenalezli žádné akce....

Další informace

Muzeum je v současné chvíli z důvodu rekonstrukce uzavřeno.

O termínu opětovného otevření budete informováni.

Billboard VMNBK IROP

 

      


  Kontaktní formulář

  Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.  Recaptcha *