výstavy a akce

Akce 

Přednáška Karly Motykové: ARCHEOLOGICKÉ STOPY DÁVNÝCH VĚKŮ VE STŘEDNÍM POLABÍ
Název akce:
Přednáška Karly Motykové: ARCHEOLOGICKÉ STOPY DÁVNÝCH VĚKŮ VE STŘEDNÍM POLABÍ
Datum konání:
20.05.2015 17.30 h
Místo:
Polabské muzeum Poděbrady

Popis

Polabské muzeum v Poděbradech Vás zve na přednášku PhDr. Karly Motykové, DrSc. - ARCHEOLOGICKÉ STOPY DÁVNÝCH VĚKŮ VE STŘEDNÍM POLABÍ

Přednáška se uskuteční ve středu 20. května 2015, v 17:30 hod. v Polabském muzeu v Poděbradech, Palackého 68

PhDr. Karla Motyková, DrSc. (archeoložka)
Přednáška představí archeologické výzkumy z doby kamenné ve středním Polabí. Hlavním impulzem pro zahájení těchto výzkumů byl objev neobvyklé a z velké části poměrně dobře zachovalé mohyly z pozdní doby kamenné, datované do 4. tisíciletí před naším letopočtem. Pozornost pak byla věnována nálezům ze staršího i mladšího období pro pochopení vývoje pravěkého zemědělství a civilizace ve středním Polabí.

Vstupné 30 Kč.

ARCHEOLOGICKÉ STOPY DÁVNÝCH VĚKŮ VE STŘEDNÍM POLABÍ

Webdesign by