Pro školy Nymburk

Pro školy Nymburk
  • Charakter doprovodných programů vyplývá z obsahu výstav a dle potřeb odpovídá věku žáků či studentů, obsahuje interaktivní prohlídku expozice a práci s metodickým materiálem – pracovními listy
  • Součástí nabídky bývají i výtvarné, literární a řemeslné dílny
  • Naší snahou je přispívat na základě tématu výstavy k rozvoji klíčových kompetencí žáků a studentů, preferujeme hledání různých řešení úkolů, oceňujeme originalitu a tvůrčí potenciál

Doprovodné programy:

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

STÁLÁ EXPOZICEPROGRAMY K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM

NABÍDKA DOPROVODNÉHO PROGRAMU PRO MŠ, ZŠ I SŠ

Vzdělávací program pro školy, rezervace a info na nymburk@polabskemuzeum.cz nebo jana.kavanova@polabskemuzeum.cz , tel.: 325 512 473

NABÍDKA STÁLÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY

ŽIVOT A DÍLO BOHUMILA HRABALA

Vzdělávací program pro druhé stupně ZŠ a SŠ, autor PhDr. Pavel Fojtík, přednáší PhDr. Fojtík a Mgr. Jana Kavánová. Program obsahuje zajímavou přednášku s bohatým ilustrativním materiálem, projekci uměleckého dokumentu a práci s metodickým materiálem, pracovními listy.

Bohumil Hrabal, jeden z nejvýznamnějších spisovatelů 20. Století, prožil v Nymburce dětství a dospěl. Třicet jedna let strávených v „městečku, kde se zastavil čas“ zásadně formovalo spisovatelovu osobnost a pohled na život a nesmazatelně se odráží v jeho tvorbě. Děti zaujme spisovatelův pestrý život – z lehce lajdavého žáčka a studenta se vyklube člověk s hlubokým zájmem o umění, člověk s nesmírným literárním talentem.

Poutavou prezentaci, na níž navazuje samostatná prohlídka expozice, je možno doplnit o vycházku městem (Po stopách B. Hrabala). Časová dotace bez vycházky je 60 minut.

Cena: 20 Kč/žák + vstupné do muzea 15 Kč/žák

Rezervace programu: jana.kavanova@polabskemuzeum.cz , tel.: 325 512 473

STŘEDOVĚKÝ NYMBURK

Vzdělávací program pro ZŠ a pro nižší ročníky osmiletých gymnázií, autoři PhDr. Pavel Fojtík, Bc. Petra Peštová, Aranka Součková – Daňková.

Program seznamuje interaktivní formou žáky a studenty s historií našeho města v období středověku. Skládá se ze tří částí. První je motivační, odehrává se v promítacím sálku muzea a objasňuje pomocí obrazových materiálů základní fakta a pojmy. Druhá navazující část se odehrává formou komentované vycházky po historickém jádru města, při které je možno využít pracovní list. Třetí a poslední část uzavírá téma středověku ve stálé expozici archeologických sbírek muzea. Časová dotace programu je modifikovatelná dle potřeby, od 120 do 150 minut.

Cena: přednáška 20 Kč/žák, lektorský program 20 Kč/žák  + vstupné do muzea 15 Kč/žák

Rezervace programu: jana.kavanova@polabskemuzeum.cz , tel.: 325 512 473

Vzdělávací program Středověký Nymburk - úvodní projekce v muzeu


    Kontaktní formulář

    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.    Recaptcha *