Archeologický dohled

Archeologický dohled
KONTAKT Polabské muzeum
Palackého 68, 290 55 Poděbrady
e-mail: info@polabskemuzeum.cz
fax: (+420) 325 611 092
tel.: (+420) 325 612 640

Nádoba

ARCHEOLOG POLABSKÉHO MUZEA

Mgr. Andrej Lamprecht
tel.: (+420) 325 612 640
mob.: (+420) 731 449 379
e-mail: andrej.lamprecht@polabskemuzeum.cz 

Archeologie přináší jedinečné a neopakovatelné informace o naší minulosti. Je to dané zvláštní povahou archeologických památek. Jednou vytěžená lokalita přestává v terénu existovat a záleží jen na nás, zda informace z ní budou uchované prostřednictvím archeologického průzkumu, nebo pod pásy buldozeru či lžící bagru nekontrolovaně zaniknou.

Vzhledem k bohatému minulému osídlení je celé území Středočeského kraje pokládáno za potenciální archeologickou lokalitu (území s archeolo-gickými nálezy). To znamená, že na všechny činnosti, při kterých se předpokládá zásah pod povrch terénu, se vztahuje povinnost oznámit v době přípravy stavby svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit provést na dotyčném území záchranný archeologický výzkum.

Mnoho lidí se v souvislosti s tím obává finanční a časové náročnosti. Přitom podle zákona o státní památkové péči, pokud je archeologický výzkum vyvolán činností fyzické osoby a nesouvisí s podnikáním (např. výstavba rodinného domu, kopáni přípojek kanalizace, plynu apod.), je tento výzkum prováděn bezplatně. Záchrana památek naší minulosti Vás tedy nestojí nic jen trochu času – obhlídka místa stavby archeologem zabere jen několik hodin a doba trvání výzkumu, v případě pozitivního nálezu se počítá v dnech, ne týdnech či měsících. Archeologický průzkum navíc může proběhnout již v době přípravy stavby – tj. před vydáním stavebního povolení.

Oprávněné organizace:

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01, Praha 1
http://www.arup.cas.cz

Ústav archeologické památkové péče středních Čech (ÚAPPSČ) Praha
Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10
tel: 274 814 463, tel/fax: 274 817 993
e-mail: praha@uappsc.cz
http://www.uappsc.cz

Polabské muzeum, se sídlem v Poděbradech, je na základě povolení Ministerstva kultury ČR ze dne 30.5. 1988 a písemné dohody uzavřené mezi Polabským muzeem a Akademií věd České republiky dne 4.5. 1999, odborné archeologické pracoviště ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/ 2002 Sb., 18/2004Sb., č. 186/2004 Sb., č. 1/2005 Sb. Je proto oprávněno provádět nehrazené archeologické výzkumy záchranného charakteru na území okresu Nymburk, vyjma katastrálních území Stará Lysá, Přerov nad Labem, Třebestovice, Vykáň a Kounice a vyjma areálu NKP a rezervace Libice nad Cidlinou.


    Kontaktní formulář


    Máte-li zájem o aktuální informace, stačí vyplnit kontaktní formulář níže.

    Recaptcha *