Vlastivědný zpravodaj Polabí

 

Vlastivědný zpravodaj Polabí (ISSN 0231-5769)
 
Vlastivědný zpravodaj Polabí (VZP) je odborným recenzovaným časopisem. Obsahuje původní příspěvky z  archeologie, historie a jejích pomocných věd, etnografie (etnologie),  památkové péče, biologie, enviromentalistiky a muzeologie, týkající se  oblasti středního Polabí s důrazem na region okresu Nymburk. Sborník je v současnosti strukturován na recenzovanou (oddíly společenské vědy, přírodní vědy) a převážně nerecenzovanou (krátké zprávy, personálie, recenze regionální odborné literatury, zprávy o vydávané regionální odborné a vlastivědné literatury, zprávy z činnosti muzea a archivu).

VZP začalo vydávat Městské muzeum Lázní Poděbrad v roce 1961. Prvním odpovědným redaktorem byl tehdejší ředitel Svatopluk Šebek  (od 1961 do 1975). Od roku 1963 jej vydávalo Oblastní muzeum v Poděbradech a od 1974 Polabské  muzeum v Poděbradech. V letech 1976 - 1991 redakci převzala Hedvika Sedláčková. Do roku 1991 časopis vycházel třikrát ročně ve formě  dvojčísel (1-2, 3-4, 5-6). Mezi lety 1991 - 1998 byla pauza. Od roku 1998 - 2002 vycházelo ročně a poté ob rok (2003-2004, 2005-2006). Od ročníku 39/2007-2008 se stal spoluvydavatelem Státní oblastní archiv - Státní  okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, z čehož rezultovaly i  změny v redakční práci (personální složení redakční rady, recenzování příspěvků aj.).  Do roku 2017 vyšlo 46 ročníků časopisu. Koncem roku 2017 byla ukončena spolupráce na spoluvydáváním se SOkA Nymburk. 

 

Redakční rada:

Mgr. Martin Hůrka
Muzeum Říčany

Mgr. Luděk Kos
Ústav archeologické památkové péče středních Čech

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie

PhDr. Luboš Polanský
Národní muzeum, Historické muzeum, Numismatické oddělení

PaedDr. Zdeněk Souček
ZŠ Libice nad Cidlinou

RNDr. Martin Šandera, Ph.D. (výkonný redaktor)
Polabské muzeum

Mgr. Luděk Vacín, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
Filozofická fakulta

PhDr. Jan Vinduška (vedoucí redaktor)
Polabské muzeum

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita
Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů
Katedra zoologie a rybářství

 

Současným vydavatelem je Polabské muzeum, příspěvková organizace, Palackého 68, Poděbrady a vedoucím redaktorem PhDr. Jan Vinduška. Časopis vychází jednou ročně. Odborné články jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty, jejichž míněním se řídí redakční rada pro rozhodnutí o zařazení článku do časopisu. Odborné články typu krátká sdělení jsou recenzovány jedním recenzentem.

 

Redakce:
Polabské muzeum
Vlastivědný zpravodaj Polabí
Palackého 68, 290 55 Poděbrady
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Pokyny pro autory (aktualizace 2018) zde...

 

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí navštivte kteroukoliv pokladnu Polabského muzea (Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem, Přerov nad Labem) nebo telefonicky na tel. 325 612 640  nebo náš E-shop zde...


 

Právě jsme vydali:

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 48/2017

Vlastivědný zpravodaj Polabí 48/2017

Obsah Vlastivědného zpravodaje Polabí č. 48/2017

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí navštivte náš E-shop zde...

Prodejní cena: 145,- Kč

 

 


 

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 47/2016

 Obálka VZP 47

Obsah Vlastivědného zpravodaje Polabí č. 47/2016

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí navštivte náš E-shop zde...

Prodejní cena: 70,- Kč

 

 


 

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 46/2015

Vlastivědný zpravodaj Polabí 46

Obsah Vlastivědného zpravodaje Polabí č. 46/2015

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí navštivte náš E-shop zde...

Prodejní cena: 60,- Kč

 

 


 

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 45/2014

 Polabí 45

Obsah Vlastivědného zpravodaje Polabí č. 45/2014

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí navštivte náš E-shop zde...

Prodejní cena: 60,- Kč

 

 


 

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 44/2013

 Polabí 442013

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí navštivte náš E-shop zde...

Prodejní cena: 90,- Kč

 

 


 

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 43/2012

Polabí 432012min

Obsah Vlastivědného zpravodaje Polabí č. 43/2012

V případě Vašeho zájmu o koupi Vlastivědného zpravodaje Polabí navštivte náš E-shop zde...

Prodejní cena: 70,- Kč

 

 


 

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 42/2011

Polabi 422011 min

Obsah Vlastivědného zpravodaje Polabí č. 42/2011

Prodejní cena: 90,- Kč

 


Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 41/2010

Polabi 412010

Obsah Vlastivědného zpravodaje č. 41/2010

Prodejní cena: 80,- Kč

 


Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 40/2009

Vlastivědný zpravodaj Polabí 40/2009

Obsah Vlastivědného zpravodaje Polabí č. 40/2009 

Prodejní cena: 80,- Kč

 


Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 39/207-2008

Vlastivědný zpravodaj Polabí 39/2007-2008

Obsah Vlastivědného zpravodaje Polabí č. 39/2007-2008

Prodejní cena: 80,- Kč

 

 


 Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 38/2005-2006

Vlastivědný zpravodaj Polabí č. 38/2005-2006

Obsah Vlastivědného zpravodaje Polabí č. 38/2005-2006

Prodejní cena: 98,- Kč

 

K dispozi jsou i další starší čísla - E-shop zde...

 

 

 

 

Webdesign by